29 juni 2005

Milieu-inspectie controleert te weinig vervuilende bedrijven.

De Vlaamse milieu-inspectie kan nog altijd maar een fractie van de bedrijven controleren die mogelijk een risico vormen voor het milieu. Dat blijkt uit het jaarrapport dat vandaag is voorgesteld op de rondetafelconferentie over de handhaving van het milieubeleid.

'Elk jaar controleert de milieu-inspectie zo'n 5.000 van de naar schatting 40.000 tot 50.000 bedrijven', zegt inspecteur-generaal Robert Baert. De milieu-inspectie telt nu slechts 90 inspecteurs. Volgens Baert heeft de dienst driedubbel zoveel mensen nodig. Een ander probleem is dat het parket nog altijd 62 procent van de pv's die de milieu-inspectie doorstuurt, seponeert.

Rudi Daems van Groen! vindt het -luidens een persmededeling- kras dat Vlaams leefmilieuminister Peeters (CD&V) er in een handomdraai in slaagt 18 extra wegenwachters te vinden (zie ook mijn blog 'gekkekoeienziekte in de Wetstraat'), terwijl een dringende vraag om meer mensen en middelen voor de milieu-inspectie maar geen gehoor vindt.

Volgens een onderzoek van een onafhankelijk adviesbureau moet de milieu-inspectie versterkt worden met minstens 185 personeelsleden. “Dat is dan nog maar net voldoende om enkel de meest gevaarlijke ondernemingen, zoals diegenen die vallen onder de Seveso- en de IPPC-richtlijn, regelmatig te controleren,” weet Daems. En nog: “Een bedrijf loopt een gemiddelde kans om één keer op de tien jaar gecontroleerd te worden. Sommige bedrijven zijn in de twaalf jaar dat de milieu-inspectie bestaat nog nooit gecontroleerd; bij gebrek aan mankracht.”

Muggenbeet herinnert zich dat de vraag van Baert al enkele jaren oud is en dat de baas van de inspectie die verzuchting ook te kennen gaf aan gewezen minister van milieu Ludo Sannen (toen Groen!, nu Sp.a). Deze heeft die vraag toen nogal onbeschoft en tot ontsteltenis van zijn (ex-) achterban afgewimpeld. Laat ons hopen dat de milieuinspectie nu wel de manschappen krijgt die ze nodig heeft. Milieuregels zijn dode letters als ze niet gecontroleerd (kunnen) worden!

Geen opmerkingen: