6 juni 2005

glaasje op... debatteer in het parlement!

Vandaag beraadt het uitgebreid bureau van het Vlaams Parlement zich over zijn eigen meerjarenbegroting. Uit het voorstel blijkt dat:
1. De begroting voor 2005 82.327.300 euro bedraagt. Voor 2009 worden de uitgaven al geraamd op 91,7 miljoen euro.
2. Er een derde gebouw zou moeten worden gekocht voor de administratie. Kostprijs, naargelang de keuze, 6 of 12 miljoen euro.
3. Er 750.000 euro extra wordt ingeschreven voor "de financiering van de politieke werking".
4. Er 1,5 miljoen nodig is voor de renovatie van de befaamde Koepelzaal.
5. EN ... echt waar, er gedurende vier jaar een wijnkelder van 120.000 euro opgebouwd wordt, die vanaf 2010 kan worden genuttigd.

Hier passen enkele spreekwoorden: Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan. Of: de wijn in de maag, het hart in de mond. En voor diegenen die in 2010 niet meer verkozen zijn: als het wijn regent, staat mijn glas net omgekeerd.

Geen opmerkingen: