20 juni 2005

waterschaarste.

Het is menens met de droogte. Ik vernam deze middag op het nieuws dat de brandweer van Scherpenheuvel drinkzakjes van 1 liter gaat uitdelen aan de inwoners van de gemeente. Ook onze burgemeester heeft maatregelen genomen blijkens het zonet verspreid e-nieuws :

"Van heden af tot nader te bepalen datum is het verboden zonder duidelijke noodzaak drinkwater uit het waterleidingsnet te gebruiken. Elke waterverspilling zal bestraft worden."

Zo is het onder andere verboden drinkwater uit het waterleidingsnet te gebruiken voor:

1. het besproeien en/of reinigen met gebruikmaking van buisleidingen en/of slangen van:
• opritten, grasperken, siertuinen en groentetuinen met uitzondering van sportvelden beheerd door publieke rechtspersonen of verenigingen;
• stoepen, voetpaden, straten en straatgreppels;
• daken, gevels, tenten en luifels;
• motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers;
2. het vullen van particuliere zwembaden met een inhoud van meer dan 3000 liter;
3. het vullen van vijvers met een inhoud van meer dan 3000 liter.

De verbodsbepalingen gelden NIET in geval van drinkwaterverbruik voor beroepsdoeleinden, voorzover het drinkwaterverbruik absoluut noodzakelijk is voor het productieproces of het personeel van de bedrijven.

"Elke overtreding zal worden gestraft met gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen en/of een geldboete van 1 euro tot 25 euro."

Aldus beslist te Tessenderlo op 20 juni 2005.
de burgemeester

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank je wel om een reactie achter te laten. Als je opteert om als 'Anoniem' te reageren omdat dit het eenvoudigst is, wil je dan je opmerking wel besluiten met je voornaam/naam? Het is plezant om te weten wie mijn blog bezoekt en reageert. Even simpel als 'Anoniem' is 'Naam/URL'. Van die URL hoef je je niks aan te trekken, je vult gewoon je naam of roepnaam of alias in en ... hopsakee, dat werkt ook. Merci.