27 juni 2005

getekend, Gerolf Annemans.

Over Creutsfeld-Jakob gesproken (zie onder). "Wolf" Gerolf Annemans heeft nog eens een 'vlammende' perstekst de wereld ingestuurd. Welk onheil hangt er nu weeral boven Vlaanderen?, denk je dan. Wel, kamervoorzitter Decroo heeft gesuggereerd dat hij ook gesluierde moslimvrouwen toegang wenst te verlenen tot de publiekstribune van de Kamer. STEL je voor! Gesluierde vrouwen die een kijkje komen nemen naar de bezigheden van de volksvertegenwoordigers van ons landje. En dit terwijl hun Vlaamse seksgenoten de parlementairen zodanig vertrouwen dat ze in hun leven geen voet binnen zetten in datzelfde parlement. Tenzij de Boerinnenbond 's namiddags pannenkoeken op de agenda zet.

"Het Vlaams Belang verzet zich ten stelligste tegen deze nieuwe interpretatie van het reglement", laat Annemans weten over deze "aanpassing ten voordele van de islam". Want zegt Annemans: "de regel dat bezoekers op de publieke tribune in stilte, gezeten en met ongedekt hoofd plaatsnemen, is ingegeven om reden van respect voor de instelling van de Kamer en om een strikte neutraliteit te handhaven".

En zoiets komt dan uit de mond van iemand die recentelijk zelf nog de rechters van dit land bedreigde. Iemand van die partij die met haar navelstreng vergroeid blijft met het fascisme. Hilarisch is het: zelf als het verzwegen summum van hun ideologische dwaasheid de parlementen willen afschaffen maar tegelijkertijd een bezoekje door een gesluierde vrouw niet willen toelaten omwille van "respect voor de instellingen".

Annemans is loslopend wild. En een mislukt prins carnaval, zo blijkt uit zijn vervolg: "het Vlaams Belang zal zich met alle mogelijke middelen verzetten. Indien zou blijken dat het plan De Croo ingang vindt, dan zal de Kamervoorzitter opschrikken van de creatieve wijze waarop de Vlaams Belang Kamerfractie zal aantonen dat een strikte toepassing van het reglement gericht is op de noodzaak van rust en het vermijden van opschudding in het halfrond." Oei, nu worden we bang. Annemans en zijn troepen gaan show opvoeren. Hebben we ooit anders meegemaakt?

Uit respect voor de Kamer (uiteraard!) gaan ze de Kamer dus nog eens op stelten zetten. Opschudding in het halfrond voor het vermijden van ... 'opschudding in het halfrond'. Het zal voor 't Belang een gemakkelijke bevalling zijn want amok maken zit in hun zwarte genen. Op parlementair amok hebben ze zelfs een patent. Owee de moslima die met haar hoofddoekje dat patentrecht schendt!

Ik ben razend benieuwd wat ze uit hun carnavalkoffer gaan tevoorschijn halen. Als hun hoofddeksel ook een getrouwe belijdenis is van hun geloof of overtuiging dan heb ik zo al wel een vermoeden.


Annemans ZONDER vernis.

2 opmerkingen:

Dank je wel om een reactie achter te laten. Als je opteert om als 'Anoniem' te reageren omdat dit het eenvoudigst is, wil je dan je opmerking wel besluiten met je voornaam/naam? Het is plezant om te weten wie mijn blog bezoekt en reageert. Even simpel als 'Anoniem' is 'Naam/URL'. Van die URL hoef je je niks aan te trekken, je vult gewoon je naam of roepnaam of alias in en ... hopsakee, dat werkt ook. Merci.