14 februari 2021

wie zingt daar al?

 IJzig koud en geure winden en toch zingen daar al de hele week vogels in de tuin. Ik had al zo'n vermoeden. Vandaag viel elke twijfel weg, het zijn de heggenmussen (zie foto). Ze staan daar ook voor bekend om al heel vroeg op het jaar met hun zang te beginnen. Ze leven een verborgen bestaan maar verschijnen ook onder de voedersilo waar ze meesnoepen van het gesmoste zaad. Aan zijn fijne scherpe bek zie je dat het een insecteneter is maar in de winter vult hij dit aan met kleine zaadjes.

 de heggenmus


11 februari 2021

Bezoek aan het vernieuwde Africamuseum

   Voor de vernieuwde inkom

Het was van februari 2013 geleden dat we het Africamuseum in Tervuren bezochten. Toen werd de sluiting voor werkzaamheden aangekondigd, intussen is de vernieuwing helemaal achter de rug. Veel volk was er niet, daarvoor was het misschien te koud ofwel zit die hele Coronatoestand er voor iets tussen. Musea zijn evenwel terug open, wel gelden er een aantal nieuwe regels zoals je tickets online kopen, de trappen altijd rechts nemen, anderhalve meter afstand respecteren en een maximum aantal bezoekers per zaal. De bar was dicht, een warme koffie was nochtans erg welkom.

Het Belgische Africamuseum heeft alles te maken met koning Leopold II die in de Wereldtentoonstelling te Brussel (1897) het moment bij uitstek zag om eens te pochen met zijn vermogen en kolonie in Africa. Terwijl de eigenlijke tentoonstelling plaatsvond aan het Jubelpark, werd het koninklijk domein in Tervuren het uithangbord voor de koloniale tentoonstelling. Sindsdien is de tentoonstelling een permanent gegeven. Zoals geweten is, is met de grondige vernieuwing van de infrastructuur ook de koloniale visie op Africa en haar inwoners van het museum gereviseerd. Zo zie je op de foto hierboven dat de grote bronzen beelden met een doek zijn afgeschermd. Ook de buste van Leopold II is verwijderd.

Oud en nieuw op het binnenplein
 
Een infobord beschrijft het zo: "...Alle beelden geven een koloniale visie weer. Belgen worden gepresenteerd als weldoeners en beschavers, alsof ze in Congo geen wandaden pleegden en alsof er daarvoor geen beschaving bestond. Afrikanen worden kleiner voorgesteld dan Europeanen of gereduceerd tot de activiteiten die ze uitoefenen. Afrikaanse vrouwen worden geseksualiseerd. Een ... slavenhandelaar vertrappelt een Congolees die zijn vrouw probeert te beschermen." 
 
Laten we maar gerust aannemen dat de koning en zijn gevolg ernstige misdaden pleegden en dat het ongepast is om deze figuren als helden te presenteren.

De olifant blijft indrukwekkend

Probeer toch van het museum te genieten want er zijn wondermooie dingen te zien. Ik geef graag toe dat ik zelf vooral geïnteresseerd was in de nieuwbouw en het marmerwerk van het paleis (vloer en wanden) maar er is veel meer: de vlinder- en mineralenverzameling, de maskers, de muziekinstrumenten, de opgezette dieren waarvan de olifant en de giraf werkelijk imposant zijn, de houten prauw -uit één boom gehakt!- waarvan de lengte goed tot zijn recht komt in de ondergrondse verbinding tussen het oude en nieuwe gebouw, de muurschilderingen en zo meer. Zeker een aanrader om er eens te passeren. De kalmte biedt je een zee van ruimte en stilte.

Uit de collectie

9 februari 2021

nieuwe plantenzone

- 5 °C, 3 cm sneeuw en bij momenten een ijzige wind. Je zou haast vergeten dat er vorige week een echt lentegevoel heerste. Het was op die heerlijke dag dat ik in actie schoot en met plezier met mijn handen in de bosgrond wroette om een nieuwe plantenzone aan te leggen. Dat deed nog eens deugd. Ik ben tevreden over het eindresultaat en er is weeral wat gras (ruw gazon) ingeruild voor biodiversiteit. Een solitaire mispel is nu opgenomen in een groot middenplein.

 De nieuwe plantenzone is driehoekig van vorm en grenst aan het kastanjebos. Ik koos voor volgende planten om dit stukje met lichtzure bosgrond in te vullen:

  • Heesters: Hamamelis x intermedia 'Arnold Promise' , Kalmia latifolia 'Minuet' en 7 stuks Chaenomeles 'Pink Lady'.
  • 3 boerenhortensia's.
  • Festuca mairei (zwenkgras) en bonte zegge.
  • Tongvaren, Bergenia 'Baby Doll', Knautia macedonica, Euphorbia sp., Campanula poscharskyana, Erigeron karvinskianus, venkel 'Bronze Giant' en Lysimachia ciliata 'Firecracker'.
  • Rond de mispel stonden al enkele kerstrozen.

 We kijken nu hoe het verder evolueert en of er aanpassingen nodig zijn. Dat is voor later, nu zorgen we vooral dat de tuinvogels niks tekortkomen. Naast de voedersilo bijvullen, strooi ik ook extra voedsel op de grond. De merels, heggemussen en houtduiven komen zo ook niks tekort.

 Houtduif met in de achtergrond de bloempjes van de Parrotia persica