31 januari 2005

Hij komt, ziet en hoepelt op.

Bond Beter Leefmilieu lanceert, samen met tal van organisaties actief rond milieu, vrede, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten, een oproep om naar aanleiding van de komst van VS-president Bush naar Brussel, massaal aanwezig te zijn om ons ongenoegen te laten blijken over de uiterst negatieve rol die de VS vandaag op het wereldtoneel speelt.

De milieubeweging stelt daarbij de strijd tegen de klimaatopwarming centraal en roept Europa op zich niet langer te laten verlammen door de afwijzende politiek van de Verenigde Staten inzake emissiereducties. Willen we een wereldwijde klimaatramp alsnog vermijden, dan moet de uitstoot van broeikasgassen dringend en drastisch omlaag.

Manifestatie op maandag 21 februari 2005 om 17.30 u aan de Amerikaanse ambassade te Brussel.

sigaretten en CoStoppen met roken. Marijn (Boma), Katja, Gina en Nic willen dat je het doet. Maar roken in België... waar spreken we dan over? Volgens het NIS werden er in 2004 13.634.000.000 sigaretten verkocht, 552.000.000 sigaren en 8.429 ton rol-, snuif- en pruimtabak. De overheid verwierf uit tabakswaren in 2003 2.164 miljoen euro fiscale inkomsten. Het percentage dagelijkse rokers schommelt rond de 20 % van de Belgen (vanaf 15 jaar).

Rokers die stopten met doempen werden ondertussen getrakteerd op een afdaalstunt van Boma, een ijsbeerduikje van Katja en een gebodypainte Gina. Maar als tv-kijker die nog nooit gerookt heeft, voel ik mij bij wijze van overdrijving 'gediscrimineerd'. Mogen diegenen die heel hun leven al van de sigaretten zijn afgebleven ook een wenslijstje van BV-stunts kenbaar maken?

Felice die zichzelf in de oven stopt? Een 400 meter horden tussen Filip Dewinter, de superieure, en een Afrikaan? Een partijtje modderworstelen tussen Frieda van Wijck en Hugo Coveliers uitgezonden (wegens de aanwezigheid van Hugo) bij 'dieren in nesten'? 'Senator-gladiator' Dedecker al-zebrapad-overstekend figurerend op de Grand Prix van Monaco? Nog ideeën? Laat maar komen!

30 januari 2005

Hugo's eerste compromis.


Coveliers heeft zijn sikje (door sommigen marmotje genoemd) al verhuisd naar boven.

Coveliers nicht allein!

Er is een tijd geweest dat ik als opgroeiende puber hoorde zeggen dat die van de Volksunie allemaal 'zwarten' waren, in de betekenis van 'gecollaboreerd met den Duits'. Coveliers komt uit de Volksunie. Hij deed uit eigenbelang jaren geleden de overstap naar de VLD, waar hij dus nu de facto is buitengekieperd wegens constante nestbevuiling. Thans staat hij nu eenzaam op straat met alleen zijn eigen schaduw als kameraad. En dan nog... zelfs zijn schaduw houdt meer afstand dan de natuurwetten voorschrijven.

Net zoals de gieren een neus hebben voor stervende dieren en mensen, is Dewinter met brede vleugels op het vleesrijk kadaver gevlogen. 'Lik mijn hielen en je blijft in leven', 'zet de poorten van 't schoon verdiep voor ons open en we zullen je belonen'. Coveliers heeft toegezegd. Hugo is geen ornitholoog. Hij kent het verschil niet tussen een kanarie en een aasgier. Mooi zingen interesseert hem niet. Geel is van vroeger, bruin-zwart is eigentijds.

Hugo komt van de Volksunie. Als puber hoorde ik zeggen dat het allemaal 'zwarten' waren. Van Hugo weet ik het nu zeker.

29 januari 2005

2006Antwerpen 2006. Eén politicus staat startklaar.

leve de zon.

Daarnet heb ik even berekend hoeveel energie mijn fotovoltaïsche cellen op mijn dak vorig jaar hebben opgebracht. Volgens mijn aangifte bij de VREG leverde het systeem mij 2210 KWh op. Omgerekend naar verstaanbare taal (voor de niet elektriekers) kan ik met de door de zon geleverde energie 45 gloeilampen van 50 watt (of 225 spaarlampen van 10 watt) duizend uren laten branden. Omgerekend naar geld, gaf de zon mij vorig jaar € 660 of 26.520 bfr. Mijn eigen investeringskost zal hiermee op 5 à 6 jaar terugbetaald zijn. Een goeie investering die zonneënergie. En nu de zon weer schijnt, loopt de teller weer gestaag achteruit. Enig nadeel: de software van mijn vroegere energieleverancier krijgt het op zijn heupen van negatieve getallen zodat de foutieve facturen blijven toestromen. En dat... is WEL erg vervelend.

Vanaf nu links?

"De rechterhand van Johan Vande Lanotte wordt de nieuwe baas van de spoorwegen." Moet Johan nu links leren schrijven of hoe gaat hij dit oplossen? Zoals kapitein Haek?

28 januari 2005

Mij niet vergeten!


"Meeei, meieiei. Willen jullie mijn Yveske eraan herinneren dat hij beloofd heeft ook mij een beurt * te blijven geven? Want met die Hilde en dat stro in zijn kabinet ben ik er helemaal niet gerust in. Meeii, meeiieei."

* de geit bedoelt wellicht dat Yves haar niet mag vergeten te melken, althans dat leiden we af uit de laatste meeiieei.

holocaust


verbrandingsoven in Auschwitz.

Ik heb gisterenavond met heel veel belangstelling gekeken naar het eerste deel van "Auschwitz" op Canvas. Mijn verstand kan deze gruwel niet vatten. Mijn hart al helemaal niet. Kinderen, vrouwen en mannen staan voor een kuil, worden met een geweerschot afgemaakt en vallen in de kuil. Omdat er toch soldaten zijn die deze manier van uitroeiing te bloederig vinden, zoekt men een "schonere" manier. Er worden testen gedaan met koolstofmonoxide. De uitlaatgassen van een wagen worden in een kamer geblazen. Het werkt. Maar Zyklon B, dat als luizen- en vlooienbestrijding erg doeltreffend is gebleken, is goedkoper. De gaskamers worden op punt gesteld. In het Poolse Auschwitz, dat zowel een werkkamp als een uitroeiingskamp was, worden naar schatting 1.100.000 mensen gedood. De exacte cijfers kent niemand. Joden, zigeuners, homosexuelen en gehandicapten waren in Hiltlers mensbeeld geen volwaardige mensen. Zij waren een bedreiging voor het superieure blanke ras. Wie geeft dan om een 'exact cijfer'? Omdat de Nazi's met al deze vermoorde mensen geen blijf weten, worden ze verbrand. De rook moet voor de nog levende gevangenen een verschrikking zijn geweest.

Het Europees parlement wil een belangrijke rol spelen ter voorkoming van nieuwe dergelijke gruwels. Zij keurde hieromtrent -op 10 stemmen na- een resolutie goed. De 3 Vlaams Belang-verkozenen, Dillen, Vanhecke en Claeys onthouden zich. In een hilarische perstekst wordt 'uitgelegd' waarom:

"Het Vlaams Belang is noch extremistisch noch xenofoob, maar de geijkte 'politiek-correcte' terminologie viseert wel degelijk de hedendaagse democratische politieke partijen die opkomen voor het behoud van hun nationale identiteit. ... Op die manier worden niet alleen miljoenen kiezers in Europa beledigd, erger nog, men banaliseert met dit soort goedkope politieke spelletjes de verschrikkingen van totalitaire systemen zoals het nationaal-socialisme... .Verontrustend is ook het pleidooi over "een Europees verbod op het aanzetten tot religieuze en rassenhaat onder waarborging van de legitieme vrijheid van meningsuiting".

Wanneer het gaat over de holocaust en de noodzakelijkheid om dergelijke gruweldaden te voorkomen, voelt het Vlaams Belang zich -ondanks dat ze de beschaafde wereld wil doen geloven dat ze 'een hedendaagse democratische partij' is (zie supra)- altijd aangesproken en geviseerd. Ik zie daarvoor maar één verklaring: de leiding van VB weet maar al te goed dat ze aanzet tot rassenhaat, dat ze er facistische denkbeelden op nahoudt, dat ze 'negers' en 'afrikanen' als minderwaardig beschouwen,... . Drie vzw's van de partij zijn er trouwens ook voor veroordeeld!

Door het niet goedkeuren van deze resolutie onderlijnt Vanhecke, alias de spraakwaterval met drek, dat zijn club een gevaarlijke bende blijft. Wolven in schapenvacht. De swastika ingeruild voor een das. En omdat de twee wereldoorlogen voor hen op een nederlaag zijn uitgelopen, proberen ze nu via verkiezingen aan de macht te komen om hun regime te installeren. Als Hitler het gelukt is, waarom dan met Dewinter niet? Qua sex-appeal ongeveer zijn gelijke. Brrrr.

Auschwitz Blok 11 betekende het einde. Gisterenavond, geleerd op Histories. Wie daar terecht kwam, werd gemarteld en gedood. BLOK 11! Ik hoop dat de voorbije herdenkingen in het kader van 60 jaar bevrijding tenminste geleerd hebben dat de ideeën van het Blok van hetzelfde bedje ziek zijn als het nationaal socialisme van Hitler. Ook hij had miljoenen volgelingen maar was hij daarom democratisch? En moest hij daarom getolereerd worden?

Wie dezer dagen WILDE zien en horen, zal het ondertussen wel begrepen hebben. Nooit meer facisme. Laat ons daarom de kleffe handen van extreem-rechts nooit schudden.

27 januari 2005

schoolschaakkampioenschapDe verschillende schaakploegen van onze school hebben gisteren erg hun best gedaan in Hechtel. Ons 'beste' groepke van vier strandde op de tweede plaats. Ook het ploegske 'De Step 3' met Chiel, Falco, mijn zoon Jo en Ward (uit Houthalen) heeft zich dapper geweerd. Veel grotere jongens en meisjes werden mat gezet. Vaak werd ondanks een ruim numeriek overwicht toch maar remise behaald. En soms moesten ze vrij vlug de meerdere in hun tegenspeler erkennen. Maar waar het allemaal om te doen was, met name een fijne schaaknamiddag in een sportieve sfeer, werd helemaal gerealiseerd. Een pluimpje voor de organisatoren!

De plaat blijft hangen.De opgezwollen wormen die uit de overblijfselen van het Nazisme omhoog gekropen zijn en die zich thans 'Vlaams Belang' gedoopt hebben, willen nog eens in de gazet komen. De Unterwormen van VB, bij serieuze partijen gemeenteraadsleden genoemd, gaan wellicht alle gemeentebesturen die aan 'fair trade' doen, bewerken om geen koffie of wijn meer van de Wereldwinkels af te nemen. Zij doen dit onder het mom van 'onze eigen middenstand moet ook een kans krijgen om ons koffie te leveren'. Maar waar het schoentje werkelijk knelt, blijkt uit 'het bijkomend agendapunt voor volgende gemeenteraad' (ingediend door de domste koe uit de Looise VB-stal, maar er staan teveel moeilijke woorden in om te geloven dat ze het helemaal alleen heeft geschreven) :

"Oxfam is echter een extreem-linkse organisatie die wereldwijd communistische dictaturen zoals Cuba steunt en tegelijk rebellerende bewegingen tegen Westersgezinde regimes,..."

De plaat met scharen blijft hangen, zoals we dat in Limburg zeggen. Het tot vervelens toe afgezaagde liedje wordt nog maar eens herhaald. De partij die het EIGENBELANG en het egoïsme predikt, kan maar niet vatten dat er mensen zijn die SOLIDAIR zijn. Dat er een organisatie is die ervoor zorgt dat de producenten in het Zuiden een fatsoenlijk inkomen krijgen. Heel wat meer dan de multinationals doorgaans aan hun arbeiders uitbetalen. Zoiets kan er bij de Uberwormen van het Belang en hun gevolg niet in! Maar hebben zij ooit én ergens een punt geagendeerd tegen de woekerwinsten van bvb. Unilever, tegen het besproeien van gewassen met pesticiden terwijl de arbeiders onbeschermd zijn, voor het kwijtschelden van de onaflosbare schulden van de derde wereldlanden, voor de steun aan biolandbouw, ...?

" BEU, BEU... ik zal hiermee toch in de gazet komen hé?"

26 januari 2005

Woorden schieten tekort.


De Sutter maakt zich klaar.Onze Minister-President Leterme heeft in zijn kabinet het stro reeds uitgestrooid. Hij verwacht op 1 februari namelijk de levering van de mooiste boerin van Vlaanderen. Hilde De Sutter heet ze en ze gaat Yves advies geven over de boerenstiel. Het dekken, zogen en de keel over snijden van beesten zal straks voor de geitenliefhebber -vandaar deze keuze?- geen geheimen meer hebben.

Of de inbreng van Hilde veel aan het beleid zal veranderen ? Waarschijnlijk niet. Yves zal ongetwijfeld liever gaan werken, zijn witte was zal misschien ook vergroten maar zeker is dat zijn taalgebruik NOG wolliger gaat worden. (PDW) moet door Yves nu al zijn antikotsmedicijn innemen, wat gaat dat worden als Hilde zijn speechen gaat schrijven? V.I.L.T. peilde bij haar naar de diepere waarden van het boerenbestaan en noteerde wat volgt:
(waarschuwing: het is een kunst om het helemaal uitgelezen te krijgen maar het loont de moeite!)

"De hechte familiale banden in boerenfamilies dragen er zeker toe bij dat de christelijke feestdagen - en Allerheiligen in het bijzonder – een extra dimensie krijgen. Ook al omdat landbouwers een stuk van hun noeste arbeid terugvinden in de spirituele betekenis van een datum zoals 1 november. Net nadat de meeste gewassen van het veld zijn gehaald, herdenken we met Allerheiligen de oogst van God. Naar analogie met de zorgzaamheid op de akkers moet ook een mensenleven gezaaid, gevoed en gesnoeid worden om tot harmonie te komen. Hoe belangrijk die waarden zijn? In het onderwijs kan ik tot twee keer meer verdienen, maar voor mij is het een roeping om kinderen op onze boerderij wegwijs te maken in de landbouw en zijn natuurlijke verbondenheid met de schepping, de aardse moederschoot en haar vruchten. Ik vind het mijn taak om een dankbaarheid voor de schepping op te wekken. Geloven in God betekent voor nogal wat mensen dat Hij voorziet in onze leemten. Hoe minder we weten, hoe meer we Hem nodig hebben. Daarom geloofden de mensen vroeger. Ze keken naar boven, omdat ze zo weinig wisten van beneden. Natuurlijk ben ik niet tegen maatschappelijke ontwikkeling, maar op de boerderijklas moeten we als landbouwer zelfs basiskennis doorgeven. De meeste kinderen en leerkrachten weten wel dat mayonaise citroen en eieren bevat, maar staan er niet bij stil dat de basisgrondstof maïs is. En precies het laten ontdekken van de geheimen van de schepping, is mijn taak die leidt naar het Goede en de mensen dichter naar het Licht brengt."

(PDW) zal voor een straffer medicijn bij zijn apotheker moeten gaan. Ik ga, als Yves aan het woord komt, in ieder geval het 'Licht' van mijn radio even uitdraaien. Ik ben zo blij dat ik eindelijk de Jehova's van mijn kot heb kunnen houden en nu krijgen we dit!

25 januari 2005

RVA versus Sporza


Als gewezen werkloosheidsuitkeringsgerechtigde (hoeveel punten zou dit woord bij Scrabble opbrengen?) ken ik het logo van de RVA maar al te goed. Veel goeds had de Rijksdienst nooit te vertellen. De laatste brief die ik ontving, ging over een definitieve schorsing. Ik was al te lang "werkloos" terwijl ik als huisman met vier jonge kinderen enorm veel werk had. Zonder 'loon' 'werk' je nu eenmaal niet volgens de RVA. Ik kon tegen deze vorm van humor wel in beroep gaan bij de Arbeidsrechtbank. Precies alsof ik niks anders te doen had. Wie steekt daar nu zijn tijd in?

Dé vraag die me onlangs evenwel te binnenschoot, was of de RVA ook Sporza voor de rechtbank heeft gedaagd. Of bvb. Evi Hanssen (die met haar zielige frou-frou) ook uitgenodigd werd om te verschijnen? Want zeg nu zelf, dat logo van Sporza is toch gepikt van de RVA? De designers van dienst zijn zelfs te lui geweest om er een kwartdraai aan te geven. En van luie mensen houdt de RVA toch niet... !?

24 januari 2005

De vijf beste!

Net toen ik deze morgen de krant uit de brievenbus ging halen, begon het plots te sneeuwen. In een mum van tijd kleurde alles wit en reden de auto's plots zoals ze beter altijd zouden rijden. Op 't gemak en voorzichtig. Voor dat ik de boterhammen van mijn vier kinderen smeer, neem ik de krant in vogelvlucht door. Ik lees de titels, ik bekijk waarover het editoriaal zich opwindt - als het weeral Halle Brussel Vilvoorde is dan zucht ik nog maar eens - en ik werp een nieuwsgierige blik op de meest opvallende foto's. Het aandachtig lezen komt later, wanneer mijn nakomelingen naar school vertrokken zijn.

"Vlaanderen krijgt een megablog"! Op de frontpagina van De Morgen! So what? ... Wat me wel boeit, is de ondertitel: "Astrid Wittebolle -als het gaat sneeuwen mag Wittebolle blijkbaar op pagina 1- ZOCHT en VOND de vijf beste Vlaamse en buitenlandse blogs". Hier moest ik het fijne van weten. Als neofiet in het zelfpubliceerdersmilieu wil ik maar al te graag weten wat nu precies bepaalt wat een goede blog is. En zeker wil ik weten waarom een blog als de beste wordt gekozen. Bijleren doe ik graag. Een rasechte autodidact hunkert naar dergelijke artikels.

Ik lees aandachtig. Renske de Greef wordt er ook weer bijgesleurd. Yves en vele andere De Morgen-redacteurs zijn wild van tienervrouwtjes. Iedere nacht komt in hun dromen wel een sletje voor. Vaak sijpelt hun niet bevredigde goesting in de geschreven stukken door. Daar staan dan de beste vijf Vlaamse blogs opgesomd. Ik ken ze. Ik heb ze zelf al een paar maal bezocht. Ze staan evenwel niet bij mijn favorieten....Oei, wat nu? Ik zoek naar Wittebolles verantwoording, naar haar criteria. Werd er gekeken naar lay-out, naar taalgebruik, naar originaliteit, naar de scherpte van de artikels, naar het aantal bezoekers,... ? Nergens vind ik uitleg waarom Astrid deze vijf gekozen heeft. Evenmin verklaart Wittebolle waarom haar selectie ook geldt als dé Verkiezing van de vijf beste Vlaamse blogs. Is Astrid zowel organisatrice, nomineerdster (leve de neologismes), eenmansjury als verslaggeefster van deze blogverkiezingen? Of is Wittebolle gewoon het pseudoniem van lvb?

Ik blijf op mijn honger zitten, net zoals Yves tevergeefs op Renske wacht. De Morgen heeft de onderzoeksjournalistiek verleerd. Diepgravend is teveel gevraagd. Argumentatie is voor losers. Hip, bijdetijds en oppervlakkigheid maken de krant. Nattevingerwerk verschijnt in de krant als ZOCHT en VOND. Titels verkopen, leegte niet.

Bloggen IS hip. Erover schrijven nog hipper. Wittebolle is hip. De Morgen is hip. De wereld is hip. Maar de vijf beste Vlaamse blogs... laat daar iedereen zelf maar een oordeel over vellen. De gustibus non disputandum. Of nog beter: laat blogs gespaard blijven van lullige verkiezingen.


23 januari 2005


Proficiat JO met je achtste verjaardag.

22 januari 2005

meester Ludo, zeg maar Ludo.Deze voormiddag -na twee jaar les volgen- het 'getuigschrift pedagogische bekwaamheid' behaald. Het werd voor ieder van ons tijd dat het gedaan was. Anderzijds is het spijtig dat het met quasi zekerheid ook een afscheid was van zovele toffe klasgenoten. Je kent dat wel: je hebt het voornemen mekaar zéker terug te zien, maar in de praktijk bloeit het langzaam dood. Zelfs vakantieliefdes doven uit. Inge heeft al een reünie gepland. Voor binnen enkele maanden. Ik ben benieuwd wie tegen dan al in het onderwijs gestapt is. Of er misschien al terug uit is. Aan de antidepressiva, geplaagd door acute migraine of bijeengeklopt zonder Ethias-verzekering.

Morgen mijn c.v. updaten en dan stillekesaan solliciteren. Tenzij de scholen dit groot nog onontdekt talent zelf contacteren. HAHAHA.

Nuages

De restyling van tv1 naar één kan me eerlijk gezegd geen moer schelen. Hugo Camps wel. Hij heeft op één namelijk het knietje van Andrea Croonenberghs gezien en is er helemaal ondersteboven van. Een hongerig man. Kwijlend om een knietje. Een hete rammelaar smachtend naar meer.

Zélf kijk ik uit naar de nieuwe afleveringen van 'Het Eiland' en het 'Geslacht De Pauw'. De openbare omroep weet me vaak te bekoren. Ook zonder blote knietjes of meer. Nogal een simpele keuze? Wel, ik schreeuw niet mee met de zelfverklaarde intellectuelen dat "er toch niks op de televisie is" en dat ze daarom maar - liefst Engelstalige en nog liever heel dikke- romans lezen.

Als je de tv-gids (ik pak altijd die van de Humo) gebruikt waarvoor hij dient (nl. op zoek gaan naar boeiende programma's) vind je bijna iedere dag een programma dat de moeite waard is om bekeken te worden. Zo zag ik gisteren voor de eerste keer 'het Bourgondisch Complot' met Michiel Hendryckx. Michiel vaart met zijn 'Maria Van Dam' van Gent naar het Bourgondische Macon. Deze reis is zo rustig en zo mooi in beeld gebracht dat ik me voorgenomen heb ook volgende keer te kijken. Voor wie het debiele 'blind date' links kan laten liggen, een zeer goed alternatief.

Gisteren ontving Michiel de muzikanten Patrick Riguelle en Chris Peeters op zijn boot. Ze brachten een hommage aan jazzlegende Django Reinhardt, de Belgische zigeuner-jazzgitarist wiens muziek me ook nauw aan het hart ligt. Aan het graf van Django in Samois sur Seine speelden Riguelle en Peeters een eigen versie van Nuages terwijl Michiel mooie foto's nam. Ontroerend schoon was dat. Daar kon Hugo's knietje niet tegenop. Al zal de Grote Columnist daar anders over denken.

21 januari 2005

Spongebob.Er lopen op deze aardkloot dus écht wel idiote nitwitten rond. Je druk maken om iets, daar is niks mis mee. Integendeel. Maar laat het dan verdorie toch over iets gaan. Nadat Bob de Bouwer eerder al de levieten gelezen werd omdat hij "de veiligheidsvoorschriften niet zou naleven" -neenee, ik vind dit niet uit!- moet nu ook Spongebob, de nieuwe kinderheld, het ontgelden.

Conservatief Amerika - ja dat land dat onlangs in het nieuws kwam met de ontwikkeling van een homobom- heeft immers de oorlog verklaard aan SpongeBob SquarePants. Het immer goedgeluimde sponsje uit de gelijknamige tekenfilmserie lijkt de onschuld zelve, maar zou in werkelijkheid propaganda maken voor tolerantie tegenover homoseksuelen.

James Dobson, de stichter van de ultraconservatieve christelijke beweging Focus on the Family 'ontmaskerde' het stoute sponsje tijdens een galadiner in de aanloop naar de inauguratie van president Bush. De reden: SpongeBob figureert in een nieuwe videoclip die kinderen meer verdraagzaamheid moet bijbrengen voor mensen uit andere culturen of met een andere levensstijl. Volgens Focus on the Family wordt SpongeBob gebruikt om kinderen te manipuleren en mogelijk zelfs te hersenspoelen.

Volgens een advocaat van de makers van de clip -en volgens mij ook- hebben degenen die dat beweren ,,medische hulp'' nodig.

20 januari 2005

Toch een vergunning!

Op voorstel van gedeputeerde Frank Smeets heeft de bestendige deputatie gisteren uitspraak gedaan over de milieuvergunningsdossiers van de motorcrossterreinen in Neeroeteren (Waterloos) en Tessenderlo (Oosterbergen). Wat Oosterbergen in Tessenderlo betreft, geldt er een uitdoofscenario. Het terrein is niet opgenomen in de selectie van vier permanente terreinen voor gemotoriseerde sporten in Limburg. “Maar omdat die vier terreinen nog niet definitief ingericht en vergund zijn, zijn er in afwachting alternatieven nodig. Daarom krijgt Oosterbergen een vergunning van drie jaar, tot 18 januari 2008. Maximaal drie keer per jaar mag er gecrosst worden,” besluit gedeputeerde Smeets. (Blogged op Het Belang van Limburg.)

Vooraleer een definitief standpunt in te nemen, zal ik eerst de tekst van de vergunning zelf grondig doorlezen. Als het écht een uitdovingsscenario is -in de betekenis dat het in 2008 definitief gedaan is- valt er mee te leven. Maar Limburgse politici kennende, is het best mogelijk dat er dan leukweg alweer een nieuwe vergunning uit de lucht valt. Wispelturigheid en bediening op maat van de vergunningsaanvragers zijn zowat de 'specialiteiten' van het huis.

Amerikaanse dierenliefde.Bush legt vandaag zijn eed af. Hij mag nog eens 4 jaar president van Amerika spelen. De touwtjes blijven netjes in handen van industriëlen, oliemagnaten en de wapenindustrie. Naar het schijnt, zouden met het linkse touwtje de oren flapperen. Als je het middelste koordje beroert zegt hij IAiaIAia. Wil je ingewikkelder dialogen - ik zie wel niet in waarom- zou dit met behulp van een ontvangertje en een oortje geregeld kunnen worden.

De beëdiging van president Bush vandaag gaat gepaard met extreme veiligheidsmaatregelen. Voor de veiligheid rond de 17 minuten durende ceremonie is ruim 17 miljoen dollar uitgetrokken. De inauguratie kost dus een miljoen dollar per minuut. Daarmee is deze opvoering het duurste circus ter wereld.

Ik wil me bij deze meteen ook verontschuldigen bij alle donkeys ter wereld voor de ongepaste doch functionele associatie met George.

19 januari 2005

CondoleezzaAls Condoleezza ergens haar tandjes inzet dan zal je het geweten hebben. Vraag het maar aan Bill die sindsdien is overgeschakeld op het betere tabaksgerief. Haar bovenstaande foto aanschouwend peins ik: "als er een vrouwelijke karikatuur van Beëlzebub zou bestaan dan zou dit schepsel ongeveer de contouren van Condoleezza hebben. Nog een sikske eronder en klaar is Kees." Het moet zijn dat ze gisterenmorgen erg geïnspireerd werd wanneer ze voor de spiegel stond want 'het kwade' is voor haar verschenen. Condoleezza Rice, de opvolger van Powell, ziet zes landen als "voorposten van tirannie". Het gaat om Noord-Korea, Iran, Wit-Rusland, Myanmar, Zimbabwe en natuurlijk Cuba. Rice verwijt die staten dat ze autoritaire regimes hebben. (Nog geen enkele van die zes landen heeft haar willen uitnodigen om een pianoconcerto ten berde te brengen. Waar trekt dit op?) Voor haar eigen land had ze geen slecht woord over. Ze heeft dan ook een erg klare kijk op de grote boze wereld. Toch gaf Rice - ook wel de harde tante van de regering Bush genoemd- te kennen dat ze niet noodzakelijk ten strijde wil trekken -daar heeft ze tenslotte soldaten voor die dat wel in haar plaats doen. Ze zei veel belang te hechten aan diplomatie. Eigenaardig, want Rice liet zich opmerken als voorstander van de harde lijn inzake de politiek tegenover Iran, Irak en Noord-Korea. Ze is tevens één van de gangmakers van de Bush-doctrine inzake preventieve aanvallen op potentiële bedreigingen.

"Er moeten meer vrouwen in de politiek. De zachtere kant van vrouwen is erg nodig in het mannenbastion" ... Where's the difference? CONDOLEEEEZZAAA... je voelt de tandjes, brr.

18 januari 2005

paranoia.

Het ministerie van onderwijs vindt het belangrijk dat leerlingen en ouders inspraak hebben in het schoolgebeuren. Dat ze 'participeren', zoals dat heet. Daarom voorziet het Bijzonder Decreet van het Gemeenschapsonderwijs dat er ook 3 ouders in de schoolraad zetelen. Als papa van vier kinderen in de freinetschool te Beringen had ik me voor deze vrijwillige functie kandidaat gesteld en werd ik ook gekozen door de ouders. Tegelijk ben ik als kersverse GPB-houder (ik krijg nu zaterdag mijn diploma van de zgn. D-cursus) op zoek naar een job in het onderwijs. Veel keuze is er niet, je mag blij zijn als je iets vindt.

Datzelfde decreet, dat het participeren van de ouders wettelijk regelt, voorziet evenwel "onverenigbaarheden". Als je in de schoolraad wilt zetelen mag je NIET in het vrije net werken. Blijkens een e-mail die ik recent ontving, is zelfs een interim in het vrije net niet verenigbaar met het lidmaatschap van de schoolraad. Van zoiets komen mijn haren dus recht te staan. Gaat men er van uit dat mensen die in het vrije net werken via die schoolraad het gemeenschapsonderwijs ten gronde willen richten? De school van hun eigen kinderen?! Dit is toch ware paranoia. Dit is teveel sovjet-cultuur naar mijn smaak. Er zijn zo al weinig ouders die zo'n vier jaar durend engagement op zich willen nemen en dan legt men er nog een beroepsverbod bovenop.

En wat wil men nu: dat de ouders participeren of dat ze bedanken voor inspraak als daarmee hun vrije keuze op de arbeidsmarkt aan banden wordt gelegd?

17 januari 2005

Monsanto=geldwolf!

De milieubeweging waarschuwt al jaren voor de gevaren van de gemodificeerde gewassen en zaden. Eén van de argumenten is dat de boeren, eenmaal overgeschakeld op gepatenteerde zaden, deze zaden telkenmale moeten aankopen bij de patenthouder. Meestal is dit een multinationale industriële reus. Deze ontwikkelt eerst een onkruidverdelger (bvb. Roundup), vervolgens creëert hij een zaadgewas dat zijn kiem- en groeikracht niet verliest wanneer de akkers met dat specifiek vergif worden besproeid. Alles gaat kapot behalve die specifieke zaden. Dat is dus tweemaal kassa: de dure zaden (waarvoor een monopolie en patentrecht geldt) én de verkoop van het gerelateerde vergif. Zo wordt je rijk op de kap van de boeren.

Deze theorie is blijkens de Morgen reeds jaren de gangbare praktijk. Wat blijkt?

"De Amerikaanse multinational Monsanto heeft al meer dan honderd Amerikaanse boeren voor de rechter gedaagd omdat die zaaizaad uit genetisch gewijzigde planten hadden gewonnen en gebruikt. Nog duizend andere boeren zat de ‘zadenpolitie’ van het bedrijf op de hielen en zij hebben schadevergoedingen betaald om een proces te vermijden. Monsanto wil niet dat boeren zelf zaaizaad produceren op basis van gewassen als maïs en soja die het bedrijf genetisch zo heeft aangepast dat ze minder last hebben van plagen of bestand zijn tegen een krachtig herbicide dat het bedrijf onder de naam Roundup verkoopt. Volgens Monsanto overtreden dergelijke boeren de wet – de transgene planten zijn immers beschermd door patenten.

Kem Ralph uit Covington in de Amerikaanse deelstaat Tennessee is waarschijnlijk de eerste boer die achter de tralies ging omdat hij zaad van Roundup Ready-soja herzaaide. Ralph zat vier maanden vast en moet Monsanto een schadevergoeding van 1,8 miljoen dollar betalen. Amerikaanse rechtbanken hebben Monsanto al meer dan 15 miljoen dollar aan schadevergoeding toegewezen, zegt het Amerikaanse Centre for Food Safety. Honderden boeren hebben de voorbije acht jaar nog veel meer geld overgemaakt aan het bedrijf om het niet tot een rechtszaak te laten komen. Het CFS zegt dat Monsanto een budget van 10 miljoen dollar en 75 medewerkers inzet om het doen en laten van boeren te onderzoeken en indien nodig gerechtelijke stappen te zetten.

Monsanto heeft ongeveer 90 procent van de markt voor transgene soja, katoen en koolzaad in de VS in handen, en ook een groot deel van de maïsmarkt. Van sommige gewassen worden in de VS meer transgene variëteiten dan de oorspronkelijke soorten aangeplant. Vorig jaar was 85 procent van de soja, drie vierde van het katoen en bijna de helft van de maïs die in de VS geteeld werd, genetisch gewijzigd. (IPS)"

een teller.

Ik probeer met mijn blog toch enig niveau te halen. Heel wat blogs vind ik in de buurt komen van bullshit. Zopas evenwel nog een hele goeie ontdekt -ik heb het ook laten weten- "ZonderZever". Via zijn blog (template) ben ik er ook in gelukt om een aanbieder van een goeie gratis teller (counter) te vinden. De teller is zopas geïnstalleerd op mijn eigen blog. Ik had er eerst een Amerikaanse opstaan maar wat ik precies wou weten ('wie bezoekt er nu eigenlijk mijn blog' en 'via welke links') kwam ik er niet te weten. Grappig in dit verband vind ik dat Kwaadbloed meedeelt dat ook de flikken zijn blog bezoeken. Terecht maakt hij de opmerking dat zij 'toch onderbemand' waren?! Via Luc Verhelst zijn blog ben ik ook bij Belstat terecht gekomen. Deze teller heb ik er ook bij opgezet. Nu natuurlijk benieuwd.

16 januari 2005

A-A-A-A-A


Ons ministerke Vervotte is niet zo tevreden over de nieuwe sensoa-campagne. Nochtans is ons Inge toch zelf net de puberteit gepasseerd? Zo aanstootgevend kan het dan toch niet zijn? Of stond (lag) ze liever zelf (met Leterme bvb. - god beware ons) op de affiche? Of is het de zetel uit de kringwinkel? Zag de cd&v-diva liever een biechtstoel als decor of een Sabena-vliegtuig uit de tijd dat ze ook al eens van de grond ging? 't Is ook niet rap goed voor ons nonneke hé! Voor de naakte feiten: sensoa.

1 minuut

Ward Beysen is dood teruggevonden in een vijver. Men denkt dat hij een einde heeft gemaakt aan zijn leven. Tevergeefs op zoek geweest naar nog een spatje macht. Op de dool. Zichzelf aanschurkend tegen extreem-rechts om uit het dal der nietigheid te kruipen. Uitkijkend naar een vlag die de aandacht van de spotlights trok. Dewelke maakt niet uit. Liberaal appel? Vlaams Blok? Mezelf als kern van de zaak. Belangrijkheid, iets te betekenen hebben, talentloosheid verstoppen achter een ministeriële functie. Hopeloze queeste voor verbitterde narren. Ontknoping van het leven: zelfmoord en een minuut stilte van het Vlaams Blok. Dewinter treurt. Niet om het verlies. Maar hij had grootse plannen. Fascistische staatsgreep in Antwerpen. Natte droom in het water. Postume herdenking door de grafdelvers van de democratie. Zielig einde. Bruin-zwart als kleur van rouw. Uitgewuifd naar het hiernamaals. Met gestrekte arm richting hemel.

15 januari 2005

Op naar de receptie.

Anne, de juf van agogiek, had haar best gedaan om een interessant examen op te stellen. Het was gebaseerd op inzicht en klakkeloos reproduceren was er gelukkig niet bij. Het was zeker niet gemakkelijk maar ook niet moeilijk. Diegenen die zich hadden voorbereid aan de hand van de doelstellingen werden beloond voor hun moeite. De laatste vraag vond ik zelfs plezant: een woordpuzzel waar je met de juiste antwoorden horizontaal, verticaal "agogiek" bekwam. Deze morgen was ik er niet zo gerust in. Mijn geheugen liet me totaal in de steek. Eigenaardig genoeg kon ik op het examen de leerstof toch 'naar boven halen'. Waar het vandaan kwam, weet ik niet. Ik ben er nu gerust in dat ik het examen prima heb afgelegd. Hier en daar zal wel iets ontbreken, maar foute antwoorden zijn er niet bij. Dus dat betekent:

zonder zenuwen mijn 'rapport' gaan afhalen en met volle teugen genieten van de bijhorende receptie. Oef, wat ben ik -en met mij al mijn kameraden- opgelucht dat het voorbij is. De GPB was verdorie geen lachertje. Buizen doen ze wel niet, of nauwelijks, maar als je goede resultaten wil halen -en dit was toch mijn betrachting- moet je er serieus voor werken. De vrije tijd die nu vrijkomt en het wegvallen van alles wat met 'naar school gaan' verbonden is, zal me deugd doen. Ik heb het nu ook wel echt nodig. Er nog een semestertje bij doen, neen dat overleef ik niet. Het is genoeg geweest, het was bij momenten echt verloren tijd maar bij momenten ook interessant en leerrijk. Gelukkig konden we afsluiten met toch één van de betere en één van de meer relevante vakken uit de opleiding.

Na de receptie... solliciteren in het onderwijs. De gezegdes van het 'leien dakje' en 'dat loopt gesmeerd' zouden niet langer van toepassing zijn. We zullen zien. Met de tsunami in het achterhoofd is DAT nu ook niet echt iets om vandaag wakker van te liggen.

14 januari 2005

toverhazelaar.


De hamamelis is één van mijn favoriete planten uit mijn wilde tuin. De lintvormige bloemen (je hebt ze in het geel, oranje, rood,...) en zeker ook de zoete geur spreken me aan. Dat je op deze schoonheid getrakteerd wordt in "putteke winter" is toch prachtig.

De eindsprint

Morgen is het zover. Mijn allerlaatste examen van de gpb. Deze week heb ik de cursus van agogiek in een werkbaar geheel samengevat. Ik probeer hem vandaag zo goed mogelijk te memoriseren, want dat wordt van ons verwacht. Ik vind deze verwachting compleet crazy. Denkt men nu echt dat men een goed leerkracht is als men de cursus kan opzeggen of afratelen? Het gaat er toch om dat je de wijsheid die erin vervat zit, op een spontane en overtuigende manier kan toepassen in de praktijk?!

Het valt me op dat op mijn leeftijd -42 kaarsjes heb ik al uitgeblazen- van buiten leren niet goed meer lukt. Het valt helemaal niet te vergelijken met mijn prille studentenjaren. Toen had ik daar weinig problemen mee. Een paar keer bekijken en het fotootje zat op de juiste hersenkwab. Nu lukt dat niet meer. Zijn er al teveel hersencellen afgestorven of is er bovenaan geen plaats meer vrij? Of is er iets in mij dat nog alleen maar ruimte vrijmaakt voor die dingen die echt nuttig en zinnig zijn?

Voor mijn gemoed wat af te koelen en mijn kop wat te verfrissen ben ik zonet een wandeling met mijn hond gaan maken. Spanning moet je regelmatig afwisselen met ontspanning. Dat helpt een beetje. De wandeling leverde mooie beelden op: twee buizerds gezien, twee fazantenhennen en tien patrijzen. Waar ik ze gezien heb, hou ik altijd geheim. De zogenaamde wildbeheerseenheid, een eufemisme voor mannen met geweren die de dieren doodschieten, zou ik wel eens op slechte ideeën kunnen brengen. Het is al zo droevig gesteld met de fauna in onze natuur en toch menen de jagers dat er teveel zit en dat er zonder verpinken kan gemoord worden!

Ik ga nu mijn samenvatting terug ter hand nemen en hem nog eens geconcentreerd doorlezen. Morgenvroeg zal ik noodzakelijkerwijze de grote gaten in mijn geheugen terug opvullen. Hopelijk blijft het enkele uren in mijn kop hangen zodat ik de opsomvragen die ik verwacht met succes kan afwerken. Mijn eigen levenswijsheid zal sowieso morgenvroeg toch mijn grote bondgenoot moeten zijn. Mijn zienswijze klopt trouwens ook niet altijd met auteurs van de stukken uit de cursus. En ik ga altijd voor mijn eigen mening... . Een goede leerkracht is steeds zichzelf, hij speelt geen rol. Maslow, Leary, Rutter,... here i come again.

10 januari 2005

Bloktijd

Vandaag start mijn laatste blokweek. Tegen zaterdag moet ik de ganse cursus agogiek leren (memoriseren). Er zijn miljoenen zinvollere dingen dan dat, maar we kunnen er niet onderuit. Lesgeven zonder GPB kan je maar heel beperkt in tijd. Bovendien vragen de meeste scholen naar het attest en scheelt het ook qua inkomen. Dus nog even volhouden. Puf puf.

9 januari 2005

Belang van Limburg

Het Belang van Limburg zit terecht verveeld met de naamsverandering van het Vlaams Blok in Vlaams Belang. Verwarring of associatie van het een met het ander door niet zo snuggere Vlamingen ligt voor de hand. De krant, verveeld met deze kwestie, vraagt daarom alle andere media om steeds beide benamingen volledig te vermelden. Ze wil hiermee duidelijk stellen dat de krant en de redactie ervan niks te maken heeft met het zootje ongeregeld dat zich in een politieke partij heeft verenigd.

Lezers van de krant, waartoe ik zelf ook behoor, weten evenwel dat de rubriek lezersbrieven, zowel de gedrukte versie als de online-versie, al jarenlang besmodderd wordt door volgelingen van extreem rechts. Ze krijgen daar van de redactie ongestoord een bruin forum zoals gieren ongestoord een rottend kadaver kunnen afpeuzelen. Als de democratische partijen en bij voorrang de regering of groenen ervan langs krijgen, is de kans erg groot dat het Belang van Limburg er zijn inkt zal aan verspillen. En de vreemdelingen worden helemaal graag aan het spit geregen. Erg vind ik dat en het klopt niet met het plaatje dat boven geschetst wordt.

Af en toe doe ik moeite om wat tegengas te geven. Ik doe het beknopt, beleefd en 'kloppend met de feiten' zodat aan alle objectieve criteria voor publicatie zijn voldaan. Toch verdwijnt er regelmatig een lezersbrief onder de mat. Met de noorderzon verdwenen. Zoals onlangs nog mijn brief over 'gifgas uit Tessenderlo'. Limburgse bedrijven zijn onaantastbaar. Heilig.

Gisteren heb ik gereageerd op een lezersbrief van iemand uit Heppen. Hij deed erg smalend over de resultaten van de online-petitie van Blokwatch waarmee handtekeningen werden verzameld om de dotatie aan het veroordeelde Belang stop te zetten. Ik antwoordde als volgt:

"Lezer Verherstraeten doet nogal smalend over de 57.265 stemmen die Blokwatch via een online petitie heeft verzameld tegen het geven van miljoenen euro's gemeenschapsgeld aan het racistische vlaams belang. Ben je nu voor of tegen de standpunten van Blokwatch, je kan niet ontkennen dat zoveel handtekeningen via het medium internet een groot succes is. Om maar één vergelijking te maken: de online petitie om op de vlaamse feestdag de vlaamse leeuw op de radio te krijgen -en die ondermeer onderschreven werd door dezelfde lezer- klokte af op 2.672 geldige stemmen."

Ik heb me voorgenomen, zolang ik daar de tijd voor heb, om de "internetdiarree" van extreem rechts die haast elk forum besmeurt, kort maar krachtig van antwoord te dienen.

8 januari 2005

Tessenderlo

Vandaag heb ik een nieuwe blog aangemaakt. Hij heet http://tessenderlo.blogspot.com. Momenteel is deze blog enkel voorzien van een link naar deze muggenbeet-blog. Maar ik sluit niet uit dat ik in de toekomst 'tessenderlo' een eigen leven laat leiden. Bij deze is deze blog alvast gereserveerd in goede handen. Ik hou je op de hoogte.

Blokwatch

Alle beschikbare informatie over het Vlaams Belang staat voortaan gegroepeerd op één website. De nieuwe Blokwatch-site werd gisteren gepresenteerd door Marc Spruyt en Mark Saey, twee kopstukken van een groep vrijwilligers achter het initiatief. De webstek wil hét referentiepunt worden voor iedereen die informatie zoekt over extreem-rechts in Vlaanderen.

De professioneel ogende Blokwatch-site vertoont sterke visuele gelijkenissen met die van het Vlaams Belang, en dat is ook precies de bedoeling. "We wilden een visuele parodie maken, dat vonden we leuk", zegt Spruyt. "Het praktische voordeel ervan is dat we onze informatie presenteren in dezelfde rubrieken die zij ook hebben. Het is onze ambitie om het VB van zijn internettroon te stoten."

Behalve nieuwtjes en onthullingen, zoals een nooit eerder gepubliceerde foto van Koen Dillen, zoon van VB-stichter Karel Dillen, amicaal poserend naast nazi-collaborateur Leon Degrelle, bevat de website ook een digitaal archief (met bijvoorbeeld de originele versie van het 70-puntenprogramma) en een wetenschappelijk luik, met gegevens voor studenten die een thesis willen maken over een extreem-rechts onderwerp.

De nieuwe site is een bundeling van vier bestaande onafhankelijke websites of weblogs, met name www.thepiano.tk van Hugo van Minnenbruggen, www.antifa.be van Patrick Coeman, vlaamsblok.blogspot.com van Steven Van Bruinebroeck en blockwatch.skynetblogs.be van Marc Spruyt. Samen mochten deze vier vorig jaar rekenen op 700.000 bezoekers. "We willen breken met het combattieve, alternatieve undergroundsfeertje waarin dergelijke websites tot nog toe zaten", zegt Spruyt. Blokwatch beschikt daarom over een een beschermcomité van vooraanstaande professoren.

Surf zeker eens naar www.blokwatch.be (artikel geblogd van www.demorgen.be)

6 januari 2005

Geena Lisa

Ik lees de nieuwe Humo altijd op het toilet. In het interview met Geena Lisa valt het me op dat ze vanuit (extreem-) rechtse hoek heel wat hate-mails heeft ontvangen omdat ze haar programma 'Fata Morgana' een goed middel tegen de verzuring van de maatschappij had genoemd. Geena hoopte dat met het programma het Blok wat minder stemmen zou halen. Op de website van Marc Spruyt, alias blok-watcher, lees ik dat Blok-fanaten ook naar hem hate-mails sturen. Officieel luidt het dat de partij opkomt voor de vrije meningsuiting, in de praktijk heeft de partij haar rottweilers die blaffen en bijten naar alles wat hen niet aanstaat. Het internet is voor deze rechtse halvegaren die zich verschuilen achter de anonimiteit van een (hot)mailadres de ideale speeltuin.

Toevallig zie ik dat bij de lezersbrieven ook een verkorte versie van mijn brief over de tsunami en de opwarming van de aarde is opgenomen (http://muggenbeet.blogspot.com/2004/12/hier-past-stilte.html). Hierin stel ik dat aan de voorbije tsunami niemand schuld treft (het verschuiven van aardplaten is een volkomen natuurlijk fenomeen) maar dat de internationale gemeenschap dringend werk moet maken van conflictvoorkoming en milieubeleidsplannen om 'the global warming' terug te dringen. Alle milieugroepen en ook Nobelprijswinnares Wangari Maathai zeggen dit. Wanneer ik luttele minuten later mijn mailbox open, bemerk ik dat ook ik mijn eerste 'hate-mail' of scheldmail van een onbekende landgenoot uit mijn carrière binnengekregen heb. Deze onbeschofte mail is een antwoord, jawel, op mijn lezersbrief in de Humo. Ik stelde meteen vast dat de teneur en de inhoud van de mail helemaal niet strookte met het karakter van Humo dat toch als plezant, kritisch en progressief mag bestempeld worden. Een doorsnee lezer van Humo zou nooit zo'n hoopje zever bijeen gefantaseerd krijgen, laat staan dat hij de moeite zou doen om uit te zoeken wat het mailadres is van een lezersbriefschrijver. Dat zijn facistische technieken. Zou het niet kunnen dat 'Rechts Vlaanderen' net deze bladen met een vergrootglas uitvlooit en al wat te links of te progressief is, tracht te intimideren?

Wie interesse heeft in het proza van een zekere roland_hanssen@hotmail.com (opgelet: alle anti-groene registers worden opengetrokken en op één leugentje steekt het niet!!!) stuurt me een mailtje. Liefst een 'love-mailtje'.

4 januari 2005

Greenpeace stuurt vlaggenschip naar Indonesië

Artsen zonder Grenzen en de milieuorganisatie Greenpeace gaan hun krachten bundelen om dringende noodhulp te brengen naar de slachtoffers van de aardbeving in Indonesië. Zo zal Greenpeace de Rainbow Warrior inzetten. De milieuorganisatie zal zijn vlaggenschip inzetten om medisch personeel van Artsen zonder Grenzen naar de zwaar getroffen westkust van het eiland Sumatra te varen. De infrastructuur is daar helemaal vernield, er zijn bevoorradingsproblemen en de streek is moeilijk bereikbaar. De Rainbow Warrior zal er worden ingezet als vooruitgeschoven logistieke basis.

gastenboek

Al doende leert men. Gisteren ben ik er als volkomen autodidact uitgeraakt hoe ik voor mijn blog en site een 'gastenboek' kan openen. Op het net wat rond gesurft op zoek naar free guestbooks, een aantal van hen vergeleken (kan je de site personaliseren of niet?, is er ook private post mogelijk?, is de reclame niet te storend?,...) en uiteindelijk gekozen voor één van de gastenboeken van bravenet.com. Dit gastenboek is in het Engels maar je kan hem grotendeels handmatig omzetten naar het Nederlands. Extra voordeel is dat het membership bij bravenet.com je toegang geeft tot interessante extra's: lettertypes, buttons, clip art, java scripts,... . Voor een webmaster-knoeier als ik is dit materiaal allemaal welkom. Beetje bij beetje leer ik de stiel. Zelfs de geheimen van html brokkelen beetje bij beetje af. Voor mijn website resten me nu nog drie pagina's: wilde tuin, leefmilieu in Tessenderlo (een hele kluif) en een biografietje met foto's uit de archiefdoos. Nu buiten mijn toverhazelaars hun eerste bloemen openen en ook de winterkerselaar (prunus subhirtella autumnalis rosea) in bloei staat, denk ik dat ik met mijn wilde tuin ga beginnen. Volgende week hoop ik ermee klaar te zijn. Wat mijn nieuw gastenboek betreft: ik zou het fijn vinden als je er iets in neerpent. Iets serieus of onzin (sta ik altijd voor open) het maakt niet uit.

3 januari 2005

voornemens

Op 15 januari heb ik mijn aller-allerlaatste examens van de GPB-opleiding op het HIK in Geel. Onze laatste module van vier omvatte de stage en het vak agogiek. Mijn stage op de 'vakschool' in Geel is prima verlopen, alhoewel ik het iets moeilijker en vermoeiender vond dan mijn 2 maanden interim in Neerpelt. Dus nu nog de cursus agogiek leren (je gelooft het niet maar het is 'gesloten boek' dus dit betekent memoriseren en reproduceren), het examen goed afleggen en dan...op naar de proclamatie en de bijhorende receptie. Wij krijgen dan een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid waarmee we geacht worden op een deskundige manier les te kunnen geven in ons vakgebied. Ik heb me voorgenomen om vanaf dan ook eindelijk eens te beginnen met solliciteren. Zoals je weet heeft de minister de vervangingspool -waar wij toch allemaal op rekenden- stilgelegd. De scholen kunnen nog wel beroep doen op de VDAB. Afgestudeerden kunnen daar hun cv online publiceren op KISS. Ik hoop rond maart toch ergens aan de slag te kunnen temeer daar Kristien momenteel ook een jaar loopbaanonderbreking heeft en er behalve het kindergeld en een kleine vergoeding voor deze onderbreking niets binnenkomt. Ik zie het wel zitten. Iedereen waar ik tot nu toe mee heb samengewerkt, was erg tevreden over mij en ik over hen. En -voor mij heel belangrijk- de leerlingen hadden me ook graag. Maar het is een feit: de tijd dat de jobs in het onderwijs voor het oprapen lagen, is voorbij.

1 januari 2005


HAPPY 2005