26 juni 2005

"onafhankelijk schnabbelen" mag!

Naar aanleiding van de 'zaak Bracke' waarbij de VRT-journalist zich liet strikken om tegen een flinke vergoeding een Vlaams Belang-debat te modereren, had de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten een adies gevraagd aan de Raad voor de Journalistiek. Dit advies is nu klaar.

"Er zijn geen beroepsethische regels die beletten dat journalisten activiteiten zoals het modereren van debatten, het afnemen van interviews of het geven van lezingen, al dan niet vergoed, uitoefenen buiten het kader van hun gebruikelijke journalistieke opdracht. Uit artikel 11 van de Code van journalistieke beginselen volgt wel als voorwaarde dat journalisten daarbij hun onafhankelijkheid en die van hun redactie niet in het gedrang brengen."

In het advies speelt de Raad de bal tenslotte terug aan de redacties:

"Elke redactie kan voor de toepassing van deze gedragsregel bijkomende afspraken en/of regelingen uitwerken en ook werk- of opdrachtgevers kunnen met hun journalisten bijkomende en meer expliciete afspraken en/of regelingen over nevenactiviteiten uitwerken."

Samengevat betekent dit advies dat journalisten mogen bijschnabbelen zolang ze dat in alle onafhankelijkheid doen. Redacties kunnen evenwel met interne afspraken of regels de zijstapjes van hun journalisten in goede banen leiden.

Geen opmerkingen: