29 november 2004

Stop jacht op trekvogels!

Internationale Campagne tegen de jacht op trekvogels.

Heel wat vogelsoorten overwinteren in Afrika en leggen duizenden kilometers af om hun winterverblijfplaatsen te bereiken. Onderweg wachten de vogels allerlei gevaren. Ze kunnen in mist terechtkomen en gedesoriënteerd raken, ze kunnen noodweer treffen boven zee of in de bergen of ze kunnen door stormen uit koers worden geslagen. Misschien vinden ze niet genoeg voedsel, zodat ze onvoldoende vetreserves kunnen aanleggen en niet in één ruk de Middellandse Zee en de Sahara kunnen oversteken. Heel veel vogels vallen ook ten prooi aan roofvogels en andere predators. Al deze verliezen, hoe groot ze dan misschien ook zijn, zijn 'ingecalculeerd'. Er overleven genoeg vogels om de populatie op peil te houden.

Een kwart van alle vogelsoorten in Europa gaat door toedoen van de mens in aantal achteruit en komt ernstig in de problemen. Veel van die soorten zijn trekvogels, waaronder nota bene de soorten met de grootste populariteit bij mensen, zoals Ooievaar, Kraanvogel en Boerenzwaluw. De meest directe menselijke ingreep in het leven van de trekvogels is de jacht. In landen rond de Middellandse Zee is de jacht op trekvogels een massasport. De omvang tart bijna elke verbeelding. In Griekenland en Turkijke, op Malta en Cyprus worden elk jaar miljoenen vogels geschoten en gevangen. De inventiviteit die hierbij aan de dag wordt gelegd is grenzeloos. Alleen op Malta worden jaarlijks om en bij 5 miljoen trekvogels gevangen en geschoten. Vogelbescherming Vlaanderen voert haar campagne tegen deze wantoestanden dan ook fel op.

Als lid van vogelbescherming roep ik iedereen op om de petitie tegen deze massale jacht op trekvogels in Malta te stoppen. Teken deze petitie hier.

24 november 2004

Twee Limburgse schoothondjes.

Tegen 2010 moet Tessenderlo Chemie - na 60 jaar smeerlapperij! - eindelijk de basiskwaliteitsnormen voor het oppervlaktewater respecteren. Onder druk van de milieubeweging, die terecht het getalm van de overheid in deze kwestie beu is, werd dit als voorwaarde in de recente milieuvergunning op genomen.

De consequentie van dit alles is dat het bedrijf eindelijk eens uit haar pijp mag komen met een oplossing. Dit betekent ofwel haar zuiveringsproces aanscherpen ofwel de fosfaatafdeling, waar men - de toch niet levensnoodzakelijke- veevoederadditieven maakt, naar het rusthuis begeleiden. Het bedrijf zelf ziet dit anders: waarom zouden wij onze geldbuidel pijn doen als we via intense lobbying die sukkels van politici wel van gedachten kunnen doen veranderen? Met Peeters als milieuminister en Leterme als minister-president is deze strategie zeker niet kansloos, moet men gedacht hebben. Wat dreigen met tewerkstelling, wat liegen over de onmisbaarheid van die fosfaatproductie in het gehele proces, beklemtonen hoeveel we al voor 't milieu gedaan hebben... kortom de gekende recepten... en 't zal wel opnieuw lukken.

Voor het lobbywerk heeft het bedrijf in 1986 een professionel aangekocht. Na een succesvolle actie van Greenpeace vond men op TC dat dit nodig was: niet de vervuiling is het probleem, wel hoe erover wordt gecommuniceerd. En als het echt spant, zoals nu, dan krijgt deze professional "versterking". In dergelijke gevallen doet het bedrijf graag beroep op de burgemeesters van Ham en Tessenderlo. Als twee schoothondjes die in hun nopjes zijn als ze tegen de benen van de grote baas mogen aanschurken, gingen ze in opdracht van TC bij Leterme vragen of het niet mogelijk was een nieuwe smeerpijp aan te leggen voor het bedrijf. Het idee hierachter is kinderlijk eenvoudig: laten we de troep van TC verder weg, waar het debiet groter is, in de rivieren storten dan worden de beken in onze eigen gemeente properder. Zeg nu nog eens dat Verheyden en De Vis niet snugger zijn! Bijkomend (stilgezwegen) voordeel hiervan is dat het bedrijf zelf uiteraard niets hoeft te investeren in sanering, laat staan te wijzigen aan haar fosfaatproductie. Ook vroegen ze de oprichting van een nieuwe werkgroep waar vooral veel aandacht zou zijn voor het financieel en economisch belang van TC. Liefst zoveel aandacht dat het milieuaspect ondergesneeuwd wordt.

Normaal gezien is het afgeven van een verlanglijstje het werk van de postbode. Hij steekt de brief van de bedrijven in de postbus van de minister. Maar ja, net zoals een grote doos met een pinup meer indruk maakt dan een ordinaire verjaardagskaart, zal een komisch duo met burgemeestersjerp ook wel een onuitwisbare indruk nalaten. In ieder geval kan je ze niet zonder problemen door de papierversnipperaar jagen. En waarschijnlijk heeft Tessenderlo Chemie er zelfs geen postzegel moeten opplakken. Iedere besparing is meegenomen.

Of hun gelobby uiteindelijk ook iets oplevert, moeten we nog afwachten. Als TC, zoals de traditie het voorschrijft, opnieuw op haar wenken wordt bediend, krijgen de schoothondjes vast en zeker een lekker koekje. Of mogen ze nog eens het been van Jul - dé professional- berijden.

Van de overheid en dus ook van de burgemeesters mogen we verwachten dat ze opkomen voor het algemeen belang. Van multinationale bedrijven die rijk worden omdat ze de sociale en ekologische rekening onder de mat mogen schuiven, mogen we verwachten dat zij zich schikken naar dit algemeen belang. Als burgemeesters zich beginnen uit te sloven om het privébelang van dergelijke bedrijven te laten primeren op het algemeen belang - want hierdoor krijgen ze een groter deel van het winstcijfer in hun gemeentekas geschoven, waarmee "men veel (politiek dienstbetoon) kan doen" - moeten we durven zeggen dat ze de titel van burgemeester niet waard zijn. Een goeie hond apporteert geen vreemde baas.

22 november 2004

(pdw) deelt mee:

Een beetje als tegengewicht voor de verkiezing van De Grootste Belg die binnenkort door de VRT wordt georganiseerd, gaat Deng op zoek naar De Ergste Belg. U kunt uw lijstje met 5 namen voor De Ergste Belg mailen naar DeErgsteBelg@deng.be.

(Ludo) ik heb er vijf doorgemaild:

  1. Philip Dewinter
  2. Eric Van Rompuy
  3. De twee beulen van Breendonk (Wijss en Debodt)
  4. Leopold II
  5. Leo Delcroix

Er zijn uiteraard nog veel andere erge Belgen. Maar ge moet een keus maken. Als numero uno wint dan heeft Deng in ieder geval verstandige kiezers.


Geen geld voor racisten!

Teken de petitie om de partijdotaties van het Vlaams Belang te schrappen.

Onder de noemer 'Vlaams-burgerinitiatief' lanceert Blokwatch een petitie waarin wordt gevraagd de partijdotaties van het Vlaams Belang stop te zetten. Bij deze petitie hoort een oproep aan alle democratische politici om nu eens eindelijk werk te maken van de uitvoeringsbesluiten van art. 15ter van de wet op de partijfinanciering, die reeds van 1999 dateert maar nog steeds niet kan toegepast worden.

Het is immers ontoelaatbaar dat een wegens racisme veroordeelde partij gefinancierd wordt met belastinggeld. Het Vlaams Belang, erfopvolger van het Vlaams Blok, bewees de laatste dagen zich niet te zullen integreren in onze cultuur van de democratische rechtstaat. De partij blijft aanzetten tot haat en discriminatie, verontschuldigt zich niet voor het racisme waarvoor ze werd veroordeeld, weigert het gelijk van de rechters en de scheiding der machten te erkennen en distantieert zich niet van in de collaboratie gewortelde nevenorganisaties.

Goed bestuur als enig antwoord op de opmars van extreem-rechts volstaat niet. Men moet de partij durven confronteren met het ontoelaatbare van zijn daden.

De petitie voor het intrekken van de dotaties van het Vlaams Belang is te vinden op www.vlaams-burgerinitiatief.be (met tussenstreepje!). Deze petitie is een initiatief van verschillende burgers uit alle lagen van de bevolking die verontrust zijn over het functioneren van de rechtsstaat."

En het blijft maar stinken in Tessenderlo.


P.P. laat nog eens van zich horen. Toch ferm van onze politici
dat ze dit bedrijf zo ongemoeid laten. En natuurlijk kan het allemaal geen kwaad voor de gezondheid en het leefmilieu. Heb je ooit anders geweten? Het bedrijf heeft ook gemakkelijk spreken: er worden helemaal geen onafhankelijke metingen gedaan. Hetzelfde geldt voor Tessenderlo Chemie. Daar was het vrijdag prijs. Door een 'processtoring' werd er dichloorethaan (giftig) verbrand in de fakkel van de L.V.M. . Een enorme paddestoelwolk was het gevolg. Zeg nu nog eens dat er in Tessenderlo niks gebeurt! Wij zijn een 'bruisende' gemeente.