31 december 2004

nieuwjaarszingen

De kinderen van Tessenderlo zijn al een uurtje bezig met nieuwjaarszingen. Zij gaan de geburen in en zingen een kort liedje waarin een nieuwjaarswens zit vervat. Als dank geven de mensen de kinderen dan snoep, waar het voor de zangertjes uiteraard allemaal om te doen is. In mijn eigen kindertijd ging ik zelf ook zingen. Met meer dan honderd, misschien wel tweehonderd kinderen liepen we over de straten van huis tot huis. Als het echt heel koud was dan kregen we bij nonkel Benoit altijd warme chocomelk. Dit deed goed want onze handen en voeten waren soms bijna bevroren. De laatste tien jaar is het aantal zingende kinderen fel geminderd. Niet dat de mooie traditie in de vergeethoek geraakt, maar gewoon omdat we in een 'kindarme' buurt wonen. Ik schat dat het er met mijn eigen kinderen inbegrepen nog zo'n 20 zijn. Zij hebben geluk, want het uitgedeelde snoep is navenant geëvolueerd: een geglazuurd koekje, een lekstok of een zuurke wordt nog nauwelijks in de snoepzak gestoken. Als de zware zak bij aankomst op tafel wordt omgekapt, liggen er zakken chips, marsen, versierde snoepzakjes met snoepjes uit alle kleuren,... zoveel dat je -verkeerdelijk- denkt dat ze er een gans jaar mee toekomen. Het meest 'gezongen' liedje is nog steeds hetzelfde als in mijn tijd: "nieuwjaarke zoete, khem kouw voete, laat me niet te lang staan want kmoet nog op een ander gaan". Vrij vertaald: steek zo rap mogelijk iets in mijne zak want ik wil verdergaan. Toch wil de traditie het zo dat je bij het openen van de deur zegt: "amai, jullie kunnen mooi zingen. Kies nu maar een lekker snoepje." En waarom ook niet? Nieuwjaarszingen is nog een van de zeldzame momenten dat de geburen contact hebben met mekaar, dat je hun 'joeng' eens ziet. Misschien is het voor vele mensen één van die zeldzame keren dat ze uberhaupt iemand aan hun voordeur te zien krijgen. En mijn eigen kinderen genieten er ook met volle teugen van.

30 december 2004

1212


Vanwege het uitzonderlijk karakter van de natuurramp in Zuidoost-Azië, hebben zes Belgische humanitaire organisaties beslist om vanaf heden het speciale gemeenschappelijke rekeningnummer 000-0000012-12 open te stellen voor financiële steun.

Het dodental ten gevolge van de 'tsunami' (jap.) of tsoenami (ndl.) is opgelopen tot 115.000. Ter herinnering: 9/11 kostte 2792 mensenlevens. Om 14.50 u. gaf vrtnieuws.net volgende aantallen: Bangladesh - 2; India - 13.230; Indonesië - 79.940; Maleisië - 64; Malediven - 67; Myanmar - 36; Oost-Afrika - 136; Sri Lanka - 27.268; Thailand - 1.975; TOTAAL - meer dan 115.000 !!!

29 december 2004

Een dag later.

24 uren na mijn vorige blog heeft men al 60.000 doden geteld. Zonder meer de ergste natuurramp van onze Nieuwe Tijd. Precies 60 jaar geleden was er het Ardennenoffensief, the battle of the bulge. Ook daar waren meer dan 50.000 doden. Natuurrampen en oorlog als genadeloze killers. De vredesbeweging, de Noord-Zuidbeweging en de milieubeweging worden door velen afgedaan als een restant van mei 68 maar de dag van vandaag niet meer nodig. Overbodige luxe-besoignes waar we in onze samenleving niet te veel tijd en geld aan mogen verspillen. Totaal onterecht, want de natuurramp in Zuidoost-Azië en de herdenkingsfeesten rond Bastogne en 60 jaar bevrijding maken één ding toch wel heel duidelijk: vrede en ecologie zijn duizenden malen belangrijker dan economische groei en de winstcijfers van de BEL20-genoteerde bedrijven. Als je de media en de politiek wat volgt, dan lijkt eerder het omgekeerde. Om maar 2 zaken te noemen: 1. de nieuwe minister van leefmilieu, de in maatpak gestoken arrivé Kris Peeters, vindt het niet langer een taak van de overheid om te investeren in een duurzaam milieu- en natuurbeleid. Een gecamoufleerde bedrijfslobbyist als milieuminister. Dat wringt, dat werkt niet, dat loopt slecht af. Terecht betoogden gisteren 500 jongeren voor zijn kabinet met de eis op een ander en beter minister. 2. iedere krant heeft zijn financiële bijlage met minstens iedere dag een volledige pagina gevuld met de waarde van de aandelen, de legale goktent van de rijken onder ons. Ook de VRT en radio 1 hebben hun financieel praatje. Voor acties en standpunten van de milieu- en vredesbeweging is nauwelijks plaats of misschien nog net tussen de overlijdensberichten. Alles staat in het teken van de opbouw van "happy-land".
... en dan beeft de aarde -"met een kracht van duizend atoombommen"- en plots is er weer het besef dat wij mensen maar een klein bescheiden en nietig onderdeeltje zijn van onze planeet en dat ver weg duizenden mensen, met onder hen vele kinderen, zijn verdronken. Door het water verzwolgen zonder enige kans op verweer. Dit besef, hoeveel dagen gaat het nog leven? De ruime media-aandacht, hoelang gaat het nog aanhouden? En wat als er geen toeristen bij betrokken waren? Geen landgenoten? Hadden de Westerse landen dan ook TV-ploegen terplaatse? Waar waren ze als de zovele eerdere overstromingen honderden mensen verdronken? En wat doen we met lui als Bush (en Peeters) die met hun uitgestoken middelvinger naar noodzakelijke milieubeleidsplannen verantwoordelijk zijn voor nieuwe overstromingen in de landen van de armen? De 500 betogende jongeren gaven het antwoord: voor zo'n kortzichtige en egoïstische bewindslieden mag er geen plaats zijn.

28 december 2004

Hier past stilte.

Het aantal doden door de vloedgolven na de aardbeving van zondag is intussen al opgelopen tot meer dan 28.000 en dat zal zeker nog stijgen. De VN spreekt van een nooit geziene catastrofe. De onnoemelijk zwaar getroffen landen in Zuidoost-Azië worden ook genoemd als eerste slachtoffers indien de opwarming van de aarde zich blijft verderzetten. Ze zullen te maken krijgen met grote overstromingen met veel slachtoffers en 'ecologische vluchtelingen' als gevolg. Maar wie ligt daar wakker van? Bush alvast niet. Hij ontkent de opwarming van de aarde en met internationale milieuafspraken veegt hij zijn gat. Toch moet deze catastrofe een les zijn voor iedereen. De planeet aarde heeft zijn eigen wetten en zijn eigen bovenmenselijke natuurkrachten. Aan het verschuiven van twee aardplaten heeft niemand schuld. Maar men had wel de mensen tijdig kunnen evacueren want een plots sterk terugtrekkende zee was een duidelijke waarschuwing. Aan de opwarming van de aarde daarentegen kan WEL wat gedaan worden. De menselijke bedrijvigheid is te eenzijdig gericht op geld, business, economische groei. Hierbij worden de ecologische grenzen zwaar op de proef gesteld en heel vaak overschreden. De tragedie die hieruit voortvloeit zal de mensheid zelf hebben gecreëerd. De internationale hulpacties die thans op gang getrokken zijn, zijn noodzakelijk. Medeleven is een mooie menselijke waarde. Ieder slachtoffer heeft recht op gepaste hulpverlening. Maar dit neemt niet weg dat de internationale gemeenschap zeer dringend structurele en preventieve maatregelen moet nemen om vermijdbare catastrofes ook effectief te voorkomen. En hiermee bedoel ik zowel het voorkomen van oorlogen door een door de VN gestuurde eerlijke verdeling van de aardse grondstoffen als het voorkomen van 'natuurrampen' door nu eindelijk eens te aanvaarden dat niemand straffeloos de leefregels van onze kwetsbare planeet aan zijn laars lapt. Maar het meest ergerlijke aan de hele zaak is dat het arme zuiden zal verzuipen door het gedrag van het rijke noorden. Zijn wij met zijn allen bereid het met minder te doen of zullen we -als het zover is- wel 5 euro storten aan het Rode Kruis of Oxfam?

27 december 2004

De burgemeester doet mee.

De bestendige deputatie van Limburg heeft me vandaag laten weten dat ze 'de behandelingstermijn voor het beroep tegen de vergunning van de gemeente Tesenderlo dd. 19.7.2004 (motorcross Oosterbergen) met een maand heeft verlengd'.

In deze beslissing staan ook alle beroepindieners vermeld. Een dag voor mij heeft ook J. Verheyden een aangetekend beroep ingediend. Met andere woorden: de Looise burgemeester is -net als ik- in beroep gegaan tegen de beslissing van het eigen schepencollege om het motorcrossen op Oosterbergen terug toe te laten. Ik denk niet dat zo'n situatie al vaak eerder voorgekomen is. De burgemeester voelt zich blijkbaar voor schut gezet door zijn eigen schepenen. Zelf kan ik zijn beroep alleen maar toejuichenen.

Naast twee buurtbewoners hebben ook de stad Diest en Aminal, afdeling milieuvergunningen een beroep ingediend. Dit toont toch aan dat de 'beleidsdaad' van de drie schepenen die de vergunning hebben doorgedrukt erg weinig steun heeft. Meer bepaald: GEEN steun. Hopelijk volgt nu de bestendige deputatie de beroepindieners en blijft Oosterbergen motorcrossvrij.

25 december 2004

plezante feestdagen.

Ik wens alle bezoekers van mijn weblog plezante feestdagen en een deugdoend verlof. Ik wens hetzelfde ook aan mezelf want ik zit al drie dagen met serieuze koppijn, keelpijn, uitbrekend zweet, een ambetante hoest...kortom ik heb het serieus zitten. 't Was lang geleden dat ik nog eens ziek ben geweest. En net nu, tijdens deze hectische periode- kerstperiode is de periode dat ik als amateur-chef-kok meer aan het vuur sta dan aan tafel zit-, heb ik prijs. En weten dat er vrouwen zijn die al klagen over een bevalling !

Binnen twee uur komt de eerste groep gasten aanschuiven. Er is me gevraagd scampi's met getomateerde looksausboter te bereiden. Deze keer wil ik het eens klaarmaken zoals het echt moet (ik heb altijd mijn plan getrokken met een pot cocktailsaus). En daarvoor is internet dus zo'n geweldig ding. Wat in Google ingetypt en ik kwam uit bij de Piet, van SOS Piet. Het recept gevonden en afgedrukt. Ik kan er aan beginnen.

Laat het bij jullie ook smaken.

21 december 2004

Frank Zappa


21 december 1940 - geboortedag van Frank Zappa. Briljant gitarist. Maker van fantastische muziek. Relevant maatschappijcriticus. Zijn ongeëvenaarde muziek -origineel, grappig, bijzonder hoogstaand technisch niveau, erg breed instrumentarium, nooit vervelende solo's,...- neemt in mijn leven een belangrijke plaats in zonder hem evenwel te 'verafgoden': want hij heeft ook slechte dingen gemaakt en hij rookte als een ketter. Maar toch: ook al is hij al een tijdje dood (Zappa stierf aan prostaatkanker op 4 december 1993), er is geen enkele andere groep of muzikant wiens muziek thuis meer gedraaid wordt. Fantastisch man.

Het ene logo is het andere niet.


Eén van de truken waarmee je de mensen braaf kunt houden, is ze (zwijg)geld geven of hun vereniging subsidiëren. Zelf heb ik daar weinig of geen problemen mee zolang de verenigingen hun autonomie en 'freedom of speech' maar intact laten. De vereenzelviging met de geldschieter wordt mijns inziens wel té groot als je je eigen logo overboord gooit en deze vervangt door een wat zielige kopie van het bedrijf in kwestie. Bij het vroegere logo (een atleet in de clubkleuren blauw-geel) was het nog duidelijk dat atletiek de grote liefde van de vereniging was. Nu wordt de vereniging - en alle atleten erbij - in essentie opgeslorpt door het bedrijf. Het lijkt alsof de atletiekclub in de schoot van Tessenderlo Chemie werd opgericht zoals de voetbalclub van de L.V.M.. En dat is zeker niet het geval. Bovendien moet een goed logo stand kunnen houden wanneer men van hoofdsponsor verandert en dat is ook hier niet het geval. En wat met de atleten die én aan atletiek willen doen én een hart voor het milieu hebben? Is het voor hen niet moeilijk om "in hun baan te blijven" als lopend reclamebord van één van Vlaanderens vuilste?

18 december 2004

veel te veel lof.

Vandaag heb ik samen met mijn kameraden de laatste les van de GPB gehad. Half januari nog het examen van agogiek doen en dan zit het er op. Onze docente sloot vandaag haar leerstof af met volgende woorden: "van al de groepen die ik tot nu toe heb gehad, heb ik het liefst aan jullie les gegeven. Jullie waren kritisch maar toch altijd positief".

Als dank zou de juf iedereen hebben uitgenodigd (per mail) om samen frieten te gaan eten. Maar deze mail heb ik eigenaardig genoeg gemist, wat jammer is. We zullen het goed maken op de receptie.

16 december 2004

Topje van de ijsberg.Milieuverontreiniging heeft vorig jaar in Vlaanderen geleid tot het verlies van 36.000 gezonde levensjaren. Dat betekent concreet dat elke Vlaming gemiddeld vijf gezonde levensmaanden verliest.

Dat blijkt uit het tiende Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen (MIRA) van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). Ook de externe kosten lopen op. Het rapport brengt de effecten van milieuverontreiniging op de volksgezondheid in Vlaanderen in kaart. Die worden uitgedrukt in aantal verloren gezonde levensjaren, door vroegtijdige sterfte of door een periode van ziekte. Het onderzoek beperkt zich tot zwevende stof, ozon, kankerverwekkende stoffen, lood en lawaaihinder. Volgens de VMM liggen deze vormen van milieuverontreiniging aan de basis van heel wat aandoeningen aan hart- en luchtwegen, kankers en ernstige hinder en slaapverstoring. Vorig jaar leidde dit tot het verlies van 36.000 gezonde levensjaren. De VMM wijst erop dat kinderen, ouderen en zieken meer inboeten aan gezonde levensmaanden.

Met de cijfers is maar een deel van de impact van de huidige milieutoestand op de gezondheid gekend. Zo kunnen de gevolgen van een aantal gevaarlijke stoffen in de lucht en het voedsel nog niet worden berekend. Ook de precieze invloed van andere milieuproblemen, zoals de klimaatverandering, is nog onvoldoende in cijfers uit te drukken. De vijf levensmaanden zijn dus wellicht een onderschatting, aldus de VMM.

13 december 2004

Oudervertegenwoordiging.


De uitslag van de verkiezing van de nieuwe schoolraad van de Freinetschool De Step is vandaag bekendgemaakt. Samen met Veerle en Lieve ben ik verkozen als vertegenwoordiger van de ouders. In april 2005 wordt deze nieuwe schoolraad actief. Deze schoolraad heeft voornamelijk een adviserende bevoegdheid. Zelf verschiet ik een beetje van de 'uitslag' want ik had toch een redelijk radicaal programma. Blijkbaar zijn er dan toch heel wat ouders die, net als ik, best wat verandering willen. Bij deze wil ik alle ouders danken voor het uitbrengen van hun stem. Ik hoop op een zeer goede samenwerking. Merci mensen.

12 december 2004

GPB: het einde is in zicht.

Nog effekes op onze tanden bijten mannen (en vrouwen) en dan kunnen we de GPB vaarwel zeggen. Twee jaar lang zijn we toeschouwer geweest van een soort experimenteel theater waarbij diegenen die het einde halen zonder zich te verhangen een papiertje krijgen waarop staat dat je nu 'pedagogisch bekwaam' bent. Bedoeld wordt dat je je prima hebt geassimileerd naar de inzichten van Troch en amigo, dat je -ondanks je leeftijd- toch nog stapels papier kan van buiten leren en dat je braafjes op tijd je inschrijvingsgeld hebt betaald. Pas op: we zijn het er allemaal over eens dat we hier en daar brokjes zinvolle dingen geleerd hebben, dat we interessante docenten zijn tegengekomen en dat we onbedoeld hebben geleerd hoe het niet moet, maar voelen we ons niet allemaal in onze intelligentie beledigd? Voelen we ons niet 'als kleuters' (cfr. P.) behandeld? Hadden we het vroeger in onze basisopleiding als eens niet allemaal eerder gehoord? Is het niet zo dat we van onze stoel vielen omdat er absenties werden afgenomen en dat dit vaak de sterkste motivatie was om 's morgens je warme nest te verlaten? Ben je ook niet tot de pijnlijke conclusie gekomen dat de extra verworven bagage ook op een trimestertje kon gedoceerd worden en dat het dus echt niet nodig is dat 'hooggeschoolden' twee jaar lang geëntertaind worden? En wat vond je van de punten,... vond je mama dat je een goed rapport had?

Het goede nieuws is dat de GPB helemaal zal herzien worden en dat heel wat docenten ook wel door hebben dat de melk behoorlijk zuur is. Zelf zijn we er wel niks meer mee. Toch heb ik stillekes de hoop dat onze fantastische groep, met onze positief, opbouwende maar vlijmscherpe kritische geest, voor een klein beetje heeft bijgedragen tot deze noodzakelijke verandering. Want veel verstandige dingen die ik op de GPB heb gehoord, hebben we zelf gezegd. Zij die na ons komen mogen ons (misschien) een klein beetje danken. Danken omdat we niet als sullen en losers alles geslikt en onbeantwoord hebben gelaten maar omdat we "de ballen" hebben gehad ons gedacht te zeggen. Misschien is onze opinie niet meer geweest dan een woestijnzandkorrel die door de lucht zweeft, maar ik heb toch de indruk dat onze aanwezigheid niet onopgemerkt is gebleven.

Mag ik tenslotte nog eens mijn grootste waardering uiten voor Bridged? Wat zou er van ons geworden zijn zonder haar? Ik zal haar missen.

Wat vind jij ervan? Formuleer ik het weer allemaal te positief? Verbloem ik te zeer het Geels festijn? Op deze bijdrage mag je commentaar geven op voorwaarde dat je hetzelfde leed hebt geleden.

volledig opgeslorpt.


Hebben jullie nog iets gehoord van dit opportunistisch collectief? Neen? Prima zo!

Sara en Heleen


Sara en Heleen, mijn twee kleinsten, zijn deze week verjaard. Sara is 6 jaar geworden op sinterklaasdag en Heleen verjaart vandaag. Ze is er nu 4.

10 december 2004

proficiat dames.

Kort maar welgemeend:

Bedankt Patricia en Martine voor jullie initiatief zodat onze kinderen terug warme soep krijgen tijdens de koude dagen in De Step. Idem dito voor alle ouders die helpen bij deze taak. Dankzij jullie inzet zullen de leerkrachten deze winter hun taakbelasting wellicht overleven.

8 december 2004

Bush op de hielen gezeten door minister Peeters

Bond Beter Leefmilieu zeer verontrust over zwakke beleidsnota leefmilieu.

De Beleidsnota Leefmilieu en Natuur, vandaag voorgesteld door minister Peeters, geeft geen antwoorden op de milieuproblemen en -uitdagingen waar onze samenleving voor wordt geplaatst. Dat is de conclusie van Bond Beter Leefmilieu na een eerste lezing van het document. Leefmilieu lijkt in deze nota te worden herleid tot randvoorwaarde voor de economie. Hiermee wordt de kans gemist op een betere afstemming van ecologie en economie in het kader van Duurzame Ontwikkeling.

Van een vooruitziend natuur- en milieubeleid kan worden verwacht dat het vertrekt vanuit een heldere analyse van de voornaamste ecologische uitdagingen waar onze samenleving voor staat.
Vlaanderen staat er op een aantal terreinen zeer slecht voor. Recente internationale studies leggen daarbij pijnpunten bloot:
- de biodiversiteit in Vlaanderen gaat sterk achteruit. Vele soorten zijn bedreigd met uitsterven; - onze luchtkwaliteit behoort tot de slechtste ter wereld. Vooral ozon en fijn stof ondermijnen de gezondheid;
- de waterkwaliteit in Vlaanderen is de slechtste van Europa; bovendien is de verbetering die in de jaren '90 werd vastgesteld de voorbije jaren stilgevallen.

Ofschoon elk van deze uitdagingen gekend is, worden ze in de beleidsnota van minister Peeters of genegeerd, of wordt er geen strategie tegenover aangekondigd.
Ook over de impact die de klimaatverandering de komende jaren op Vlaanderen zal hebben blijft de nota stom. Nochtans zijn er voldoende aanwijzingen dat wij zullen worden geconfronteerd met meer overstromingen, met meer zomerse periodes van watertekort, met meer overlijdens binnen kwetsbare groepen ten gevolge van toenemende hittegolven.

Bond Beter Leefmilieu is bijzonder verontrust over de afwezigheid van een coherent milieubeleid als antwoord op al deze uitdagingen. Elk uitstel in het streven naar oplossingen vergroot het probleem en jaagt bovendien de kosten de hoogte in. Dit zal niet enkel het milieu schaden, maar is ook nefast voor de staatskas en de economie.

Duurzame Ontwikkeling

Van Minister Peeters kon worden verwacht dat hij economie en ecologie dichter bijeen zou brengen. Dit zou ten andere kaderen in het beleid van Duurzame ontwikkeling, zoals door Minister-president Leterme aangekondigd.

Duurzame ontwikkeling geeft een antwoord op de vraag hoe we - ook voor onze kinderen - een vlotte mobiliteit kunnen verzoenen met gezonde lucht, hoe we een dynamische landbouw kunnen verzoenen met voldoende en zuiver water, hoe we een bloeiende economie kunnen verzoenen met het beheersen van de klimaatveranderingen en de impact op mens en milieu.

Het is dan ook te betreuren dat de beleidsnota een totaal andere weg inslaat. In plaats van te streven naar dialoog en oplossingsgericht denken, maakt deze nota het milieubeleid ondergeschikt aan het economische beleid. Door een harmonische oplossing voor fundamentele maatschappelijk vraagstukken opzij te schuiven.

Eenvoudiger regels, behoud milieudoelstellingen?

Het Vlaams regeerakkoord voorziet in vereenvoudiging van de milieuregelgeving, gekoppeld aan het behoud van de milieudoelstellingen. De beleidsnota besteedt uitgebreid aandacht aan de eerste (en terechte) doelstelling, evenwel zonder duidelijke link naar het behoud van de milieudoelstellingen. BBL waarschuwt ervoor dat dit niet enkel strijdig is met het regeerakkoord, maar dat het uithollen van milieudoelstellingen op zich een uiterst negatieve ontwikkeling is voor een regio en een bevolking die nu reeds onder de zwaarste milieudruk van Europa gebukt gaat.

BBL roept minister Peeters dan ook op om snel werk te maken van een strategie die de genoemde uitdagingen aangaat en onze regio kan losmaken uit de achterste gelederen van het Europese milieupeloton. Een gezond leefmilieu en een gezonde economie kunnen samengaan, maar dan is er ook nood aan een sterk beleid. De zwakke beleidsnota Leefmilieu geeft hierop weinig perspectief.

7 december 2004

Gifgas uit Tessenderlo

Ik verneem dat een Nederlander is opgepakt voor medeplichtigheid aan volkerenmoord wegens het leveren van TDG (thiodiglycol: grondstof voor mosterdgas) aan Irak. De Standaard bericht dat de Nederlander "maar liefst 538 ton" geleverd heeft.

Ik herinner mij dat op 28.2.1986 de media berichtte dat Phillips Petroleum uit Tessenderlo (B) verantwoordelijk was voor de productie en levering van ditzelfde TDG aan Irak. Het ging in dit geval om een levering van 500 ton TDG (in 1983) aan een Nederlandse firma -KBS (Terneuzen)- die het vervolgens naar Saddam Hoessein vervoerde.

In het Koerdisch stadje Halabja werden in 1988 5000 mensen met gifgas gedood. Dit gifgas zou een cocktail geweest zijn van zenuwgas en mosterdgas. Mosterdgas verkrijgt men door TDG met zoutzuur te verbinden.

Logische vraag: is er een verband tussen beiden? Ja of neen, het is hoe dan ook een erg interessante vraag hoe het zit met de "medeplichtigheid aan volkerenmoord" vanwege deze Amerikaanse multinational uit Tessenderlo? Het verschil tussen de Nederlander van Anraat en P.P. lijkt me erg klein te zijn.

Zal de Belgische justitie even goed goed zijn werk doen als de Nederlandse? Of is het gemakkelijker één louche figuur te arresteren dan een Amerikaanse multinational?

(noot: Phillips Petroleum heet thans Chevron Phillips. Bij het uitlekken in 1986 van deze levering werd het bedrijf op geen enkele manier 'gestraft'. In hun exploitatievergunning werd wel opgenomen dat ze geen TDG meer mochten produceren. Ze mochten het met andere woorden 'niet meer doen'. Ocharme! Woordvoerder van P.P. Dessers deed destijds ook een merkwaardige verklaring: 'het was economisch gezien een heel goede deal'.)


1 december 2004

Mensen hebben recht op een mening (dé filipkwestie).

VRTNieuws.net - Uit het Forum:

Filip is in de eerste plaats een mens en geen instelling of instituut. Alle mensen hebben recht op een mening en het recht om deze te uiten. Dus ook Filip. Dat het vlaams belang in deze overroepen kwestie weeral van leer trekt, is om twee redenen belachelijk:

1. Waren zij hetzelf niet die 'vrije meningsuiting' belangrijk vonden? Of geldt dit alleen voor beledigingen en racisme?

2. Iedereen met een behoorlijke portie historisch besef weet wat er gebeurt als ditzelfde belang het voor het zeggen had! Niet alleen Filip zal moeten zwijgen maar met hem iedereen die het oneens is met deze veroordeelde kolderpartij.

Alhoewel de monarchie van mijn part mag opgedoekt worden, stel ik vast dat Filip meer moed heeft en veel duidelijker spreekt dan dat hoopje meelijwekkend ronddepotdraaiers uit de Wetstraat. Politici kunnen toch zo selectief zijn in hun verontwaardiging. Waar waren ze toen bleek dat Vlaanderen bij de wereldtop van vervuilers bleek te behoren?

Dus: van mij mag Filip altijd zijn mening zeggen en de rest van zijn familie ook. Gewoon uit het principe dat alle mensen gelijk zijn.

Ludo Rutten, Tessenderlo