17 april 2005

witte rook.

Waarnemers in Vaticaanstad wachten op de "witte rook". Deze witte rook is afkomstig van het kacheltje waarin de stembriefjes van de kardinalen verbrand worden. Hiermee wordt het teken gegeven dat er een nieuwe paus is gekozen. Habemus papam. Deze officiële versie wordt thans serieus op de helling gezet door een per abuis verzonden beeld opgenomen door een veiligheidscamera die moet waken over de veiligheid op het zogenaamde "conclaaf".

Uit deze grofkorrelige foto blijkt dat de schoorsteenpijp helemaal niet verbonden is met een "kacheltje" maar wel de uitlaat is van een illegale geneverstokerij. Uit het beeld blijkt tevens dat kardinaal Danneels naar Rome geroepen werd om het stookproces in goede banen te leiden. Een insider bevestigt dat Danneels nog één van de weinige kardinalen is die de geheimen van het geneverstoken onder de knie heeft.

Dezelfde bron doet de officiële versie van de gebeurtenissen na het overlijden van de paus af als een uit de hand gelopen grap. Er is helemaal geen conclaaf of stemronde, stelt hij. Maar wat dan wel?

"Luister. Dit gaat inslaan als een kernbom maar het wordt tijd dat de waarheid naar boven komt. Al eeuwenlang wordt er in Vaticaanstad een illegale geneverstokerij gerund. Bij het overlijden van iedere paus schrijft de paapse traditie voor dat de stock terug wordt aangevuld. Daarom wordt er ook nu verse genever gestookt, deze keer onder leiding van Danneels die recentelijk nog zijn expertise op punt gaan stellen is in Hasselt, dé geneverstad. In ruil daarvoor heeft Danneels diensten verleend aan Stevaert bij het schrijven van zijn boek over geloof. Als de genever klaar is, wordt de stookketel ontlucht en DIT geeft die witte rook die uit het pijpje komt. Alle kardinalen krijgen vervolgens een fles toebedeeld en op een teken van Danneels moeten ze deze zo snel mogelijk leegdrinken. De verliezer moet dan paus worden, want zoals Danneels eerder al op TV verklaarde 'niemand wil eigenlijk paus worden'. Als de witte rook buitengewoon lang op zich laat wachten is er meestal een technisch probleem ofwel aan de stookketel ofwel bij het bottelen. Het kan ook zijn dat meerdere kardinalen hun fles niet leeg krijgen want heel wat van die kardinalen zijn reeds flink aangeschoten van de dagen daarvoor. Zo zitten de zaken in mekaar en niet anders! "

Zelf vind ik het een nogal wild verhaal maar de foto geeft A.V. gelijk.

Geen opmerkingen: