9 april 2005

Help Geert met zijn debat.

Volgend jaar sluit de Vlaamse Regering een nieuwe beheersovereenkomst met de VRT. "Om vooraf de openbare opdracht van de VRT te evalueren en het debat hierover te stroomlijnen, organiseert Vlaams minister van Media Geert Bourgeois een bevraging van de Vlaming over de rol en opdracht van de openbare omroep."

Zowel Vlaamse organisaties als elke individuele Vlaming kunnen (via deze website) hun visie kwijt over de opdracht van de VRT, aan de hand van 3 open vragen:

1. In welke mate beantwoordt de manier waarop de VRT zijn kerntaken invult aan uw verwachtingen ten aanzien van een publieke omroep?

2. Waarin schuilt de eigenheid van de publieke omroep binnen het gehele Vlaamse omroeplandschap?

3. Welke klemtonen moeten gelegd worden in de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT voor de periode 2007-2011?

De minister, Geert dus, geeft toe dat het geen gemakkelijke vragen zijn en dat men er moet over nadenken. Het is de bedoeling van Geert om "een debat op gang te brengen". De VRT zelf roept iedereen ook op om "ten volle mee te werken aan dit initiatief".

Ik kan me vergissen maar het zou me echt niet verbazen wanneer de deelname aan dit debat beperkt blijft tot een selectief subcultuurtje (of bovenlaagje zo je wil) in onze samenleving. Niet iedereen heeft goesting om voor dergelijke open vragen zijn hersenen aan te spreken. Zolang de Kampioenen heruitgezonden worden en Thuis niet de geest geeft, hoor je de Vlaming niet grommelen. Volgende vragen hadden waarschijnlijk meer succes:

1. Wat bedoelt Xavier met "een dagschotel"?
2. Wie speelt de rol van Simonneke in Thuis?
en iets moeilijker ...
3. Welke mooie jongen verhuisde van de VRT naar VTM om daar het Nieuws te presenteren?

Als je al de vragen juist beantwoordt (als je van de Vlaming iets vraagt, moet je ook een beloning vooropstellen!), mag je met Geert en de NVA - in het kader van 'kunstwerken aan het water in Wallonië' - meereizen naar het hellend vlak van Ronquières. En dit in een heus gehuurd camionneke. Mark Demesmaeker zal er ook zijn... tenminste als de VRT het schouwspel komt filmen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank je wel om een reactie achter te laten. Als je opteert om als 'Anoniem' te reageren omdat dit het eenvoudigst is, wil je dan je opmerking wel besluiten met je voornaam/naam? Het is plezant om te weten wie mijn blog bezoekt en reageert. Even simpel als 'Anoniem' is 'Naam/URL'. Van die URL hoef je je niks aan te trekken, je vult gewoon je naam of roepnaam of alias in en ... hopsakee, dat werkt ook. Merci.