Niet de paus maar Gorbatsjov!

(citaat Belang van Limburg) De Cubaanse president Fidel Castro heeft donderdag in een televisietoespraak paus Johannes Paulus II de nodige bloemetjes toegezwaaid, maar niet zonder erop te wijzen dat het "onterecht" is, de val van het communisme in de Sovjetunie en het voormalige Oostblok aan de kerkvorst toe te schrijven. De vrijdag in Rome begraven paus "was actief, militant betrokken bij de strijd tegen het socialisme, maar het is onterecht hem de grootste verantwoordelijkheid voor de teloorgang van het socialistische kamp en de voormalige Sovjetunie toe te schrijven", zei Castro.

Ook Jonathan Steele van The Guardian is die mening toegedaan. Hij maakte zich vrijdag nog behoorlijk boos over dit "herschrijven" van de geschiedenis: de implosie van de Sovjetunie en de val van het sowieso zijn vervaldatum ruim overschreden hebbende Sovjet-systeem is en blijft het werk van Michail Gorbatsjov en diens perestrojka en glasnost.

Reacties