25 april 2005

mogelijke oplossing.

Brussel Halle Vilvoorde splitsen.... maar hoe?

Als we het eens op deze manier deden: Brus-sel, Hal-le, Vil-voor-de? Iemand een ander voorstel? Waar zit de moeilijkheid?