24 juli 2007

megacheque voor Tessenderlo Chemie

Vlaams minister Fientje Moerman heeft met brio nog eens aangetoond waarvoor de (open) VLD staat: de rijken nog rijker maken en de grote multinationals in de watten leggen. Onder het mom van 'steun voor ecologische projecten' sluist Moerman 12,5 miljoen euro (een half miljard Belgische franken) gemeenschapsgeld door naar de rekening van Tessenderlo Chemie.

De lobbyisten van het bedrijf hebben de minister blijkbaar doen geloven dat de recente uitbreiding van de chloorchemie -in het centrum van onze gemeente nota bene!- het etiket "ecologie-investeringsproject" verdient. Of heeft TC-bestuurslid Jaak Gabriëls, partijgenoot van Moerman, ook een handje geholpen?

De officiële uitleg voor de megasteun luidt opmerkelijk klakkeloos hetzelfde als het verhaal dat opgehangen werd door het bedrijf bij de de aanvraag van de betreffende milieuvergunning. Een beetje kritische benadering was blijkbaar te veel gevraagd:

" De investering van TC en LVM strekt ertoe de huidige milieubelastende en energie-intensieve elektrolyse met kwikcellen voor de productie van chloor grotendeels te vervangen door een membraanelektrolyse-installatie. Daarnaast zullen de wegtransporten van natriumchloride worden afgeschaft en vervangen door de aanleg van een pijpleiding over een afstand van bijna 6 km. Hierdoor worden dagelijks 75 vrachtwagentransporten vermeden. De bouw van een nieuwe chloratie-reactor zorgt voor een superieure energierecuperatie. "

Heel kort toch wat commentaar op Moermans manoeuvre:

- Haar steun heeft betrekking op de uitbreiding van de chloorchemie die werd vergund door toenmalige minister van (ahum) leefmilieu Ludo Sannen. De pers sprak toen van "een kerstgeschenk van Sannen aan TC" en de milieubeweging was hierover érg ontgoocheld.

- De steun zou aannemelijker zijn als TC verplicht werd om de kwikcellen af te bouwen maar dit is NIET het geval. De nieuwe membraamafdeling komt er surplus extra bij. TC lobbyt bovendien nog volop bij Europa om de kwikelektrolyse te mogen behouden. Van "een grotendeelse vervanging" is geen sprake! Hier liegt Moerman gewoon. Het wegvallen van een deel van het wegtransport betaalt zichzelf terug, dit moet dus niet gesubsidieerd worden.

- Vanuit veiligheidsoogpunt en zin voor goede ruimtelijke ordening zouden de Seveso-activiteiten (chloorchemie en LVM) uit het wooncentrum van Tessenderlo moeten verdwijnen. Een herlokalisatiebeleid is op zijn plaats en hiervoor een financiële tegemoetkoming voorzien, zou redelijk zijn. Een cheque geven daarentegen, omdat een bedrijf net het tegenovergestelde doet, m.n. de bedoelde gevaarlijke en hinderlijke activiteiten uitbreiden, getuigt van geen enkele langetermijnsvisie en domheid.

- Tessenderlo Chemie maakt al jarenlang miljoenen winst. Dit gebeurt op kap van het leefmilieu. Het bedrijf heeft nog geen frank uitgetrokken voor de sanering van de Laak en Winterbeek. De geraamde sociale kost bedraagt hier 1 miljard euro! De overheid sluit in dit dossier haar ogen maar weet datzelfde bedrijf wel te vinden als er cadeautjes kunnen uitgedeeld worden. Voor "open" VLD stond de kas deze keer opmerkelijk "open".

- Waarom een rijke multinational geld moet gegeven worden omdat hij nog rijker wil worden -en hierbij niets meer doet dan het toepassen van de huidige stand van technologische kennis en Europese richtlijnen- is mij een compleet raadsel. De extra tewerkstelling die gepaard gaat met de omstreden uitbreiding is daarenboven NUL! Met dat geld konden in ieder geval heel wat échte ecologische projecten gesteund worden van mensen of bedrijfjes die niet over het kapitaal beschikken dat TC in overvloed heeft.

Samengevat: foei Moerman, foei Vlaamse Regering. Andermaal ben ik beschaamd in uw plaats. Het lobbyisme blijft de plak zwaaien. Nadat Sannen ingepakt werd, kreeg nu ook Moerman een flinke strik omgedaan. De aandeelhouders danken u Fientje. En Jaak natuurlijk ook; die mag als directielid een bank vooruit.

    1 opmerking:

    1. Zolang als de liberalen inde "regeringen" , want in dit apenland zijn er multiple, blijven zetelen, zullen de miltinationals als maar rijker worden en de "gewone" mensen alsmaar armer!!! Dan spreken we noch niet over de "EEG".

      BeantwoordenVerwijderen

    Dank je wel om een reactie achter te laten. Als je opteert om als 'Anoniem' te reageren omdat dit het eenvoudigst is, wil je dan je opmerking wel besluiten met je voornaam/naam? Het is plezant om te weten wie mijn blog bezoekt en reageert. Even simpel als 'Anoniem' is 'Naam/URL'. Van die URL hoef je je niks aan te trekken, je vult gewoon je naam of roepnaam of alias in en ... hopsakee, dat werkt ook. Merci.