lachen geblazen.

Paasdag schitterend afgesloten met de laatste aflevering van Het geslacht De Pauw. Deze tweede reeks haalde constant een enorm hoog niveau en ik kon de bijzondere en grensaftastende humor erg smaken. Een groot compliment voor gans het team! Meer van dat!

Bij het Urbi et Orbi in Rome was de menselijke waardigheid bij het optreden van de paus weer ver te zoeken. Wel beeld maar geen klank... en dan van Vermeulen vernemen dat er dit jaar 'wellicht meer volk was dan andere jaren omdat men er van uitgaat dat dit waarschijnlijk de laatste keer zal zijn dat J.P. II het urbi et orbi zal doen'. Als het in In de gloria zat kon ik ermee lachen maar DIT vind ik beneden alle peil. Als na 'het mislukte optreden' dan ook nog letterlijk de gordijnen dicht getrokken worden dan is de vergelijking met een poppenkast onontkoombaar. Hou de eer aan jezelf J.P. en leg je te ruste!

Reacties