18 maart 2005

creatieve oplossing.

Deze avond "De barst in het Belang" bij Polspoel en Desmet: 'hoe zit het nu met de ruzies binnen het Belang?' en 'mogen er nu al dan niet moslims op de verkiezingslijst?'.

Dewinter stelde vroeger al dat iedereen die een hoofddoek draagt in feite zijn terugkeercontract heeft getekend. Annemans zei recentelijk dan weer dat die uitspraak verticaal geklasseerd werd en dat de partij gematigde moslims op de verkiezingslijst zou plaatsen. Hierop reageerde Vanhecke nogal furieus dat hier niets van aan is en dat de journalist 'uit de bocht is gegaan' en ' het informele gesprek met Annemans niet correct heeft weergegeven'.

Guy en Yves hopen deze avond verduidelijking te krijgen van Annemans maar wedden dat hij komt verkondigen dat alles peis en vree is? De partij wil doen geloven dat zij in de beste extreem-rechtse traditie één hecht blok vormt maar daar klopt niet veel van. Ook omtrent de samenstelling van het nieuwe partijbestuur is er trouwens hommeles: Alexandra Colen is boos omdat zij niet mee mag doen en Morel wel. Ze voelt haar uitgestoten.

Omtrent het al dan niet opnemen van moslims op de verkiezingslijsten is er ondertussen wel een creatieve oplossing gevonden. Het compromis dat werd bereikt houdt in dat er wél een gesluierde vrouw op een verkiesbare plaats zal staan maar dat zij hoegenaamd geen moslim mag zijn. Na beraad werd unaniem gekozen voor Emanuelle P. mét hoofddoek maar van Chinese afkomst. Het zou gaan om een 'technische assistente' van de fractie van het Vlaams parlement.

Insiders verklaarden dat vooral het feit dat ze 'geen eigen mening heeft' en 'erg gewillig' is de keuze positief heeft beïnvloed. Ook haar extreem lage onkostennota van 2004 (2 dozen kleenex en een fietspomp) was in haar voordeel. De partij is er van overtuigd dat zij massa's stemmen zal opleveren. Dat zou wel eens kunnen kloppen.

Voorstelling Emanuelle P. aan de pers.