De mensheid beschadigt de aarde meer en meer.

Mensen beschadigen de planeet aan een nooit gezien en steeds sneller tempo en dat kan leiden tot ziektes, ontbossing en dode zones in de wereldzeeën. Dat zeggen 1.360 experten uit 95 landen in het meest uitgebreide rapport over de staat van de planeet, het Millennium Ecosystem Assessment.

De snel groeiende menselijke bevolking heeft twee derde van de ecologische systemen waarvan het leven afhangt, vervuild of overgebruikt. De laatste 50 jaar hebben mensen meer ecosystemen veranderd dan in heel de geschiedenis daarvoor. Sinds 1945 is meer land omgevormd tot akkerland dan in de hele 18e en 19e eeuw samen.

Het is niet langer zeker dat de aarde de mensheid in de toekomst nog zal kunnen onderhouden, zegt het rapport (pdf). Om de milieuschade af te remmen, stelt het rapport grote veranderingen in consumptie, een betere opvoeding, nieuwe technologieën en hogere prijzen voor het gebruik van ecosystemen. "We moeten de prijs van de milieuschade doorrekenen" zo zegt het rapport.

Reacties