24 februari 2012

Sloopwerken bij Tessenderlo Chemie

Nabij het afgeleefd station van Tessenderlo worden op de terreinen van Tessenderlo Chemie de grote beton-bakstenen hallen van de voormalige sulfaatafdeling gesloopt. Hiermee verdwijnt een vertrouwd beeld uit het straatbeeld en mijn jeugdjaren.

een vertrouwd beeld verdwijnt

De bedrijfsleiding besliste jaren geleden al om de minerale chemie te concentreren op de vestiging te Ham aan het Albertkanaal. In december 2007 zag ik dat de grote bakstenen pijp beetje bij beetje kleiner werd (zie onderste foto). Blijkbaar worden nu ook de grote productiehallen afgebroken. Miljoenen tonnen meststoffen werden hier geproduceerd. De afdeling kwam in het nieuws toen bleek dat er giftige chloorhoudende afvalstoffen als brandstof werden aangewend. Goedkoop, dat wel, maar omdat de verbranding aan veel te lage temperatuur geschiedde, konden ook dioxines vrijkomen. Zeer ongezond voor de omgeving en de arbeiders.

de beton-bakstenen constructie gaat tegen de vlakte

Op de vestiging te Tessenderlo, gemeenzaam Schoonhees genoemd, ligt de klemtoon momenteel op de chloorchemie. Gezien de ligging van deze units vlakbij het centrum van onze gemeente, met een aantal woonwijken en scholen, een zeer ongelukkige keuze. Tessenderlo Group verkocht op 14 juni 2011 wel de PVC (MVC), chloor-alkali en een deel van zijn organische chloorderivaten aan het Britse Kerling (via Ineos ChlorVinyls) maar wie de precieze eigenaar is, maakt voor het leefmilieu en de civiele veiligheid niet zo veel uit. Het betreurenswaardig feit blijft dat de heel wat Seveso-activiteiten geconcentreerd zitten nabij het centrum van Tessenderlo, wat onverstandig is. Of spelen met vuur. Ruimtelijke ordening is in mijn gemeente altijd een groot fiasco geweest. Belangen wogen en wegen nog altijd zwaarder door dan de combinatie verstand en visie.

december 2007, afbraak van de pijp

Een klein pluspuntje: in de buurt van Tessenderlo Chemie en Chevron Phillips (de leverancier van de grondstof voor het Iraakse gifgas, weet je nog?) kon ik vaststellen dat er op geringe schaal interessante natuurinrichtingswerken plaatsvinden. Er worden, luidens de geafficheerde vergunningsaanvraag, poelen  en regelbare stuwen aangelegd. Fijn dat er aan de amfibieën wordt gedacht. Nu nog aan de mensen.

1 opmerking:

Andreas Barro zei

Een mooie samenvatting, met mooie foto's. Was een fijne plaats om te werken, tot het einde van de sulfat werd aangekondigd.