9 februari 2012

open brief omwille van verontwaardiging

geachte minister
geachte gouverneur van Limburg
beste medewerkers van Agentschap Onroerend Erfgoed
beste burgemeester van Tessenderlo

Ik heb gisteren een mooie wandeling gemaakt in Tessenderlo. Via Liebroek en de Groenpoort kwam ik uiteindelijk langs onze 2 beschermde monumenten, te weten de Tiendenschuur uit 1492 en de bijhorende Kleine Hoeve. Beiden werden beschermd op 2 maart 1983. Van de aanblik van beide monumenten ben ik nog steeds niet goed. Ik ben echt verontwaardigd. Wat is het statuut van 'beschermd monument' waard als je ziet wat daar allemaal kan en mag gebeuren? Zelfs een poging tot instandhouding is daar niet op te merken, open daken worden niet dichtgemaakt. De dragende structuren rotten ter plekke.

Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat hier sprake is van moedwillige verwaarlozing met als doel de vernieling van ons historisch erfgoed. Op 20 jaar tijd is hier een gebouw uit de 15de eeuw bijna volledig ten gronde gericht. Dat mogen we niet tolereren. Hier moet actie ondernomen worden. Onderhoudsplicht ?

Om u te laten zien hoe erg het gesteld is en hoe dringend er moet opgetreden worden, voeg ik hier enkele van mijn foto's toe.

Ik hoop dat deze foto's bij de juiste mensen terechtkomen en dat er eindelijk schot in het dossier komt. Als ik me niet vergis bestaat er in deze zaak een vrij recent vonnis van de rechtbank dat de eigenaar 2 jaar de tijd geeft om de gebouwen te herstellen. Deze 2 jaren zijn ondertussen verstreken. De toestand is ondertussen enkel nog verslechterd.

Als er niet snel iets fundamenteels gebeurt, verliezen Vlaanderen, Limburg en Tessenderlo twee van haar beschermde monumenten.

Met dank voor uw aandacht en inzet.  


nog wat extra foto's (voor Muggenbeet-lezers) die
aantonen hoe "goed" de onderhoudsplicht wordt nagekomen.


 kapotte ruiten worden niet vervangen

 het linkerdak is helemaal weg, de balken worden met linten 
bij mekaar gehouden

gebarsten muur,  lekkende daken, platen in plaats van pannen
kortom: een puinhoop binnenin

Laat ons hopen dat de overheid samen met de eigenaar de nodige restauratiewerken op gang getrokken krijgt. Opdat de Tiendenschuur terug het pronkstuk van Liebroek mag worden. Opdat beide monumenten in ere worden hersteld, een zinvolle bestemming krijgen en vrij toegankelijk gemaakt worden. Opdat de Looienaars niet meer gegeneerd moeten zijn om vrienden en familie mee te nemen naar de Klein Hoeve. Op hoop van zegen. 


2 opmerkingen:

hoow@huismettuin zei

Misschien ook naar monumentenwacht sturen?
http://www.monumentenwacht.be/
Hoewel het voor hen waarschijnlijk al allemaal te ver gevorderd is om nog iets et doen.

[muggenbeet] zei

Minister bourgeois en Buitendienst Limburg van het Agentschap hebben mij ondertussen een antwoord gestuurd.