12 november 2007

sluit HIV uit, niet wie seropositief is.