26 mei 2005

sneller heilig.

Als Limburger heb ik natuurlijk ook zo mijn mening over de nieuwe gouverneur Stevaert. Als ik al de kranten eens grondig bekijk, stoot ik op zoveel superlatieven over Steve dat ik er zeker van ben dat Hij nog sneller heilig zal verklaard worden dan Johannus Paulus de Tweede.

Zo katholiek lijkt me deze terugkeer naar Limburg evenwel toch niet. Het gaat mijns inziens om een zuivere politieke benoeming, meer nog, een politieke zelfbenoeming. Dit leid ik af uit de 'procedure tot het gouverneurschap' die heel wat kranten publiceerden. In de perscommentaren zelf is een kritische kijk ver te zoeken. Een gouverneur omhelsen geeft wellicht een aardige return. Het Belang van Limburg en TVLimburg hebben deze dagen geen Viagra nodig.

Geen opmerkingen: