19 mei 2005

Jos Stassen (groen!) vat BHV goed samen.

Uit het Vlaams Parlement:

"Wat is het resultaat van de Vlaamse regeringspolitiek inzake BHV?

- De splitsing van BHV is verder dan ooit.
- De geloofwaardigheid van de politiek ligt compleet aan diggelen.
- Extreem rechts krijgt van jullie de kans om -godbetert- zich op te werpen als de verdedigers van de parlementaire democratie.
- Jullie hebben eens te meer de scepsis van mensen over de politiek bevestigd : politici kunnen problemen creëren, maar kunnen zeker geen problemen oplossen.
- Jullie hebben de kloof met de Franstaligen oneindig groter gemaakt: de karikaturen en clichés van de twee grote gemeenschappen over elkaar worden gewoon bevestigd. Voor de Vlamingen zijn de Franstaligen eens te meer de potverterende luieriken die de rechtmatige eisen van de Vlamingen tegenhouden. Voor de Franstaligen zijn de Vlamingen egoïstisch en zelfingenomen, rechtse zakken, opgejaagd door het Vlaams Blok.
-Uw project van zakelijkheid, degelijkheid en respect is na 10 maanden een lege doos geworden, wat zeg ik een vat vol wantrouwen.
-De kloof tussen CD&V en Paars is nauwelijks te overbruggen. "

Geen opmerkingen: