2 april 2008

Benny Hill was beter

In mei komt de kwakzalvende, zelfverrijkende, uit zijn hol klappende en gedebiliseerde Benny Hinn naar het sportpaleis van Antwerpen. Hinn is een zogenaamde 'gebedsgenezer' maar laat ons maar duidelijk en openlijk stellen dat hij een parasiet is, een worm die vet wordt van andermans ellende. Ter illustratie: "zo ontvangt zijn organisatie bijna 100 miljoen euro aan giften zonder dat er enige controle op zou zijn. Het bezit van een privé-vliegtuig en een huis van 8.5 miljoen dollar wordt hem door velen kwalijk genomen." (wikipedia)

Daar hoort wel een toepasselijk liedje bij en voor de rest mag hij met zijn limousine en zonnebril de Schelde in bonjouren.

Geen opmerkingen: