15 januari 2006

éénrichtingsverkeer

"Zowat de helft van alle gezinnen die van de vrijmaking van de energiemarkt gebruikgemaakt hebben om van energieleverancier te veranderen, hebben hierdoor problemen ondervonden" meldt de VREG in een persmededeling.

Ik weet maar al te goed waarover de VREG het heeft. Tweemaal zijn wij ten huize Muggenbeet van leverancier veranderd en tweemaal kregen we een pak ellende op ons dak: afrekeningen die niet kloppen, facturen waarover talrijke malen moet worden getelefoneerd met een 'callcentrum', te hoge voorschotten en kredietnota's die niet worden uitbetaald. Een vrije markt vol zeerovers!

Bij Luminus' eindafrekening heb ik nog een smak geld kunnen 'afonderhandelen' maar toch heb ik uiteindelijk -uit pure ellende- nog zo'n 25 euro teveel betaald omdat een zogenaamd "automatisch door de computer gegenereerd factuur" ons psychisch bleef martelen.

Bij Essent hebben we sinds 1.9.2005 een kredietnota liggen van om en bij de 200 euro. Dit bedrag zou gestort worden op ons rekeningnummer (dat ze blijkbaar ineens niet meer in hun bezit hadden en moest doorgebeld worden wat ondertussen al wel tweemaal geschiedde) maar momenteel blijft deze nota nog steeds de interesten voor Essent aandikken.

De geldstroom van de klanten naar de energiereuzen wordt naar mijn ervaring veel beter in de gaten gehouden (herinneringen, aanmaningen, dreigbrieven,...) dan andersom. Tegen dit éénrichtingsverkeer zou toch eens dringend moeten worden opgetreden. Fatsoen en eerlijkheid moeten van beide kanten komen.

Er zou naar verluidt een ombudsdienst opgericht worden...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank je wel om een reactie achter te laten. Als je opteert om als 'Anoniem' te reageren omdat dit het eenvoudigst is, wil je dan je opmerking wel besluiten met je voornaam/naam? Het is plezant om te weten wie mijn blog bezoekt en reageert. Even simpel als 'Anoniem' is 'Naam/URL'. Van die URL hoef je je niks aan te trekken, je vult gewoon je naam of roepnaam of alias in en ... hopsakee, dat werkt ook. Merci.