1 februari 2007

in 't donker

De oudste dochter stond er op dat we deze avond meededen met de 5 minuten zonder licht. Geen bezwaar, zelfs een goed idee. Ze heeft het idealisme niet van een vreemde. Het zou bovendien een verkeerd signaal aan de kinderen zijn, moesten we deze oprechte vraag omwille van onze gewoonlijke afkeer voor massagedrag weggelachen hebben.

Zo even in 't donker zitten, is nu ook geen geweldige inspanning. En als we daarmee voor een piepklein stukje mee het standpunt hebben uitgedragen dat er dringend iets moet veranderen aan het energiebeleid dan hebben we onze plicht weer gedaan. Bij deze.

Electrabel, dan moogt ge nog met 1000 advertenties pogen het milieubewustzijn te recupereren, je kunt ze eeuwig kussen !!!

    1 opmerking:

    Stijn zei

    Alle hoop voor de toekomst is dan toch nog niet verloren.