3 maart 2007

niet zeveren maar saneren !

Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt verzetten zich tegen de plannen van Tessenderlo Chemie om zout afvalwater rechtstreeks in de Demer te lozen. Dat zou gebeuren in Testelt. De gevolgen van de lozingspijp voor de waterkwaliteit in de Demer zouden desastreus zijn.

De zware investeringen in de waterkwaliteit van de Demer van de afgelopen jaren dreigen eveneens een maat voor niets te worden. Bovendien komt het moeizaam totstandgekomen overstromingsplan voor de Demer in gevaar. Via dat plan moet de wateroverlast in de Demervallei worden ingeperkt. Ook rept Tessenderlo Chemie niet over de sanering van de historische vervuiling. BBL en Natuurpunt hielden er een persconferentie over.

Geen opmerkingen: