21 februari 2007

stop de oorlog

De organisaties van het anti-oorlogsplatform vragen:

1. het onmiddellijke en onvoorwaardelijke vertrek van alle bezettingstroepen uit Irak en de Palestijnse gebieden;
2. dat elk geweld van de betrokken partijen tegen de burgerbevolking wordt veroordeeld;
3. het stopzetten van elke directe en indirecte Belgische samenwerking met de bezettingstroepen, het stopzetten van de Amerikaanse oorlogstransporten over Belgisch grondgebied en dus het opheffen van de betreffende akkoorden met de Verenigde Staten;
4. het stopzetten van de wapenhandel en elke militaire samenwerking van België in bilateraal of NAVO-verband met Israël zolang de VN-resoluties worden genegeerd;
5. geen bewapeningswedloop en militarisering van de regio; verbod op clustermunitie en wapens met verarmd uranium; een nucleaire wapenvrije zone in het Midden-Oosten.

Lijst van ondertekenende organisaties op :
www.geenoorlog.be

Geen opmerkingen: