22 februari 2007

de klimaatcoalitie


"Steeds meer mensen zijn zich bewust van de klimaatproblematiek. Op politiek vlak is Kyoto een stap in de goede richting. Maar om het tij echt te keren en de impact van klimaatverandering te beperken, moeten we nog veel meer doen. Indien er geen concrete stappen ondernomen worden, zal de klimaatverandering onze manier van leven grondig verstoren. Het fragiele evenwicht tussen ecosystemen, tussen staten, ondernemingen en maatschappijen wordt immers bedreigd. Het productie- en consumptiemodel waarvoor wij de volgende jaren kiezen, zal een cruciale rol vervullen."

Daarom vraagt de klimaatcoalitie, een brede coalitie van middenveldorganisaties en andere actoren, aan elke politicus, elke burger, elke organisatie en elk bedrijf om zijn/haar verantwoordelijkheid op te nemen, en over te gaan van bewustzijn naar handelen. De ondertekenaars van de klimaatcoalitie engageren zich om hier werk van te maken door:

1. De uitstoot van onze eigen organisatie te beperken door het nemen van interne maatregelen;
2. Ons personeel, vrijwilligers en leden te sensibiliseren omtrent klimaatverandering en de grote noodzaak om snel concrete maatregelen te nemen;
3. Meer aandacht te schenken aan het klimaatthema (inclusief de Noord-Zuiddimensie) binnen de eigen acties, publicaties,... ;
4. Eigen acties rond klimaat op te zetten en/of te communiceren over enkele acties van andere leden en/of partners;
5. Deel te nemen aan de communicatiecampagne en acties van de klimaatcoalitie, met name door het aanspreken van onze achterban ivm de coalitie;
6. Onze eigen klimaat-acties en boodschappen te linken aan het gemeenschappelijke logo van de coalitie.

Het algemeen doel van de coalitie is het vergroten van het maatschappelijke en politieke draagvlak voor structurele maatregelen, zodat de reductiedoelstellingen van 30% tegen 2020 en 80% tegen 2050 gehaald worden.

Geen opmerkingen: