20 augustus 2005

Blijf gerust in je bed liggen.

Zondag vindt te Steenstrate de vierde IJzerwake plaats. Het Vlaams Belang, goed vertegenwoordigd in de organiserende vzw, roept al zijn leden en mandatarissen op om aanwezig te zijn op -wat zij noemen- hét alternatief voor de IJzerbedevaart.

"Reeds 175 jaar is Vlaanderen door een staatsgreep van aanhangers van la Grande France afgesneden van de rest van onze volksgemeenschap" en "reeds 175 jaar wordt Vlaanderen benadeeld, gediscrimineerd en leeggezogen." Daarom: "Vlaanderen onafhankelijk!".

Of er zondag in Steenstrate verder gezogen wordt, wordt in de oproep van het Belang niet meegedeeld.