15 april 2010

lijkwade gevonden in Tessenderlo

Tijdens natuurherstelwerken in het vroegere gebied van de Merode (Tessenderlo-Averbode) werd gisterenmiddag een mysterieus stuk textiel gevonden dat meteen doet denken aan de befaamde lijkwade van Turijn. De plagwerken werden meteen stilgelegd en de bijgeroepen expert spreekt van een "wonderlijke vondst". De deskundige vermoedt dat het om een lijkwade gaat, daterend uit de eerste of tweede eeuw na Christus. Het is al de tweede maal dat er in het natuurreservaat Averbode Bos en Heide een waardevolle vondst wordt gedaan. Eerder werd er al een prehistorische pijlpunt gevonden.

de valse van Turijn (links), de lijkwade van Gerhagen (rechts)

Hoe de lijkwade in Gerhagen terechtkwam, is voorlopig een raadsel. Zowel Scherpenheuvel als de abdij van Averbode zijn niet zo ver afgelegen. Mogelijks werd het stuk onderweg verloren maar het is evenmin uitgesloten dat de lijkwade ter bescherming in de bossen werd verstopt tijdens de Boerenkrijg of strooptochten van de zogenaamde Bokkenrijders.

In ieder geval is de gevonden 'lijkwade' in opmerkelijke goede staat. Dit zou volgens de deskundige te verklaren zijn door de henneptextuur (de zogenaamde 'kempvezel') van het textiel. Op de vraag of deze lijkwade van Jezus zou kunnen zijn, antwoordde de deskundige heel voorzichtig dat 'de gevonden lijkwade van Gerhagen minstens even echt is als deze van Turijn'. Bijkomend onderzoek, ondermeer in het uitgebreid archief van de Abdij van Averbode, moet hierover uitsluitsel geven.

De natuurbeweging weet niet of ze blij moet zijn met deze nieuwe vondst. Gevreesd wordt dat een eventuele toeloop van gelovigen het stiltegebied ernstig zal verstoren. Ook de middenstand van Scherpenheuvel liet in een persbericht weten 'bezorgd te zijn'. Het gemeentebestuur van Tessenderlo onderzoekt of bijkomende infrastructuur noodzakelijk is en of er in de bossen van Gerhagen al dan niet ijskarren en hotdagkramen zullen worden toegelaten. Voorlopig wordt de precieze locatie van de vondst geheim gehouden.

1 opmerking:

Dank je wel om een reactie achter te laten. Als je opteert om als 'Anoniem' te reageren omdat dit het eenvoudigst is, wil je dan je opmerking wel besluiten met je voornaam/naam? Het is plezant om te weten wie mijn blog bezoekt en reageert. Even simpel als 'Anoniem' is 'Naam/URL'. Van die URL hoef je je niks aan te trekken, je vult gewoon je naam of roepnaam of alias in en ... hopsakee, dat werkt ook. Merci.