8 november 2008

onze grondwet

Art. 25

De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers. 

Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan de uitgever, de drukker of de verspreider niet worden vervolgd.


t.a.v. mevrouw Hayez

2 opmerkingen:

de zeggenschap zei

Het grondwettelijk vodje begint uit te rafelen, scheurtjes te vertonen en er worden meer en meer gaten in gebrand door belangen die het democratisch belang niet meer onderschrijven.

[muggenbeet] zei

(@zeggenschap) Zoals ik ook al stelde bij Peter Decroubele:

Scheiding der machten: tussenkomsten bij de rechtbank zijn onfatsoenlijk… maar wat is een eenzijdig verzoekschrift anders dan lobbyen bij een rechter om het eigen gelijk te halen zonder dat de tegenpartij zich kan en mag verdedigen? De scheiding is in Belgie een fictie. “Ons kent ons” weegt zwaarder dan de grondwet. Foei!