18 februari 2010

cartoonprijs

de winnende cartoon

Dat Obama zo snel en al oorlogvoerend de Nobelprijs voor de vrede in ontvangst mocht nemen, deed bij heel wat mensen de wenkbrauwen fronsen. Ook voor cartoonisten was het een dankbaar onderwerp. Canary Pete wist het cynisme van de Nobelprijs treffend te illustreren (zie boven) en overtuigde hiermee de jury van de Press Cartoon Belgium.

Op DS online kan je de andere prijswinnaars bekijken.