5 april 2014

stankgolf teistert Tessenderlo

prent uit De BELTenaar, het ledentijdschrift van BELT vzw

In Vlaanderen is er momenteel geen ontsnappen aan. Overal waar je komt hangt de geur van drijfmest in de lucht. De ene boer doet het wat beter dan de andere, toch kan men er niet naast rieken dat die excrementen van de intensieve veeteelt duchtig en intussen al weken aan een stuk, het lentefris gevoel naar de kl.... helpen. Hier is dat niet anders, al wekenlang lijkt het alsof de windrichting zodanig draait dat mijn geleeg, slaapkamers inclusief, altijd de volle laag krijgt. Alsof de beren uit de varkensstal om beurt de bedsprei besproeien. Varkensland Vlaanderen, zoals het niet beschreven staat in de toeristische brochures. 

Toch was het voorbije woensdag, 2 april, nog een pak erger dan dat. Ik rook het al in Veerle (gemeente Laakdal) toen ik van het Arboretum in Wespelaar huiswaarts reed. Thuisgekomen hing diezelfde misselijkmakende stank ook in de woning: rotte ajuinen, kattenpis ... zoiets maar dan duidelijk van industriële oorsprong. Looienaars weten dan hoe laat het is. Ofwel de mercaptanen van P.P. ofwel H2S, het giftige waterstofsulfide dat de grondstof voor mercaptanen is. Om 6 uur 's avonds hing de stank nog in ons huis. Geen twijfel mogelijk, Chevron Phillips - vroeger bekend en vooral berucht als Phillips Petroleum - heeft een enorme stankgolf veroorzaakt.

Vroeger haalde zo'n stankgolf ongetwijfeld de kranten. De milieugroep Beter Leefmilieu Tessenderlo liet dit niet passeren. Tegenwoordig heerst gelatenheid, temeer omdat de inwoners proefondervindelijk geleerd hebben dat de overheid multinationale bedrijven toch niets in de weg legt. Ze komen met alles weg. In een normaal en beschaafd land was Chevron Phillips in Tessenderlo al lang verleden tijd maar in Vlaanderen kan het dus dat zo'n bedrijf (en andere Sevesobedrijven!) nog steeds vlakbij het centrum ingeplant is. Behalve stank verspreiden leverde dit bedrijf ook de grondstof voor mosterdgas aan Irak (TDG), werd de exploitatievergunning door de Raad van State vernietigd maar even snel werd het gewestplan op-maat-van herkleurd, werd de uitslag van het heroïsch referendum genegeerd, konden alle inwoners van de Hofstraat ophoepelen en werd hun woning met de grond gelijkgemaakt. Om maar enkele smerige zaken te noemen.

Zelf heb ik dezelfde avond van de stankgolf klacht ingediend bij de milieudienst van Tessenderlo. Dat is het minste wat je kan doen. Niemand hoeft zoiets te pikken. Uit de afwikkeling van mijn klacht heb ik begrepen dat het bedrijf pas na een gelijkaardige klacht of melding op zoek gegaan is naar een "defect" en deze ook vrij snel vond. Zelf had men zogezegd niet in de gaten dat men verscheidene dorpen in de stank aan 't zetten was. Sensoren? Meettoestellen? Allemaal verstopte neuzen daar? Of hoopte men daar dat de mensen het wel op de boeren zou steken? 

Bij milieuklachten... laat van je horen: dit kan zowel bij de milieudienst van Tessenderlo (013661715 of e-mail) als bij de lokale politie. Tussen beide diensten zijn afspraken gemaakt voor de afhandeling van milieuklachten. Zonder klacht is er niets gebeurd! 


5 opmerkingen:

Menck zei

Boeren die beer uitvoeren: het is een vertrouwde geur in het gat waar ik resideer, temeer daar er alhier meer varkens dan inwoners zijn. En eerlijk? I kinda like it. Het platteland zoals ik het al vanuit mijn kinderjaren ken, nietwaar.

Chemische industrie is er hier gelukkig niet. Zulks zou ik eveneens als een ramp beschouwen.

Groentje zei

Bah, er zijn leukere dingen om mee te maken. Super dat je actie onderneemt. Mensen rekenen nog te veel op een ander om de klus te klaren...

Ludo RUTTEN zei

Een bevredigende natuurbeleving of ecologisch tuinieren binnen een ontwricht of vervuild leefmilieu is niet mogelijk. Daarom blijft dat voor mij een prioriteit, de basis van alles.

Woelmuizenier zei

En zolang de landbouwministers vanuit hun brusselse ivoren toren het gat van de chemieindustrie likken zal alles wel blijven zoals het is. Money honey. Kunstmest > halmverkorters > drijfmest (afval). Bio-industrie dus.

Johan Beckers zei

De geur van verse koeienstront die op de velden ligt.
Het is nog altijd wat reminiscentie voor mij :)
Kippenmest daarentegen, dan gaan mijn nekharen overeind staan. Pure ammoniak.

Wat Tessenderlo betreft, ik heb het enkele keren mogen ervaring enkele jaren geleden wanneer ik regelmatig bij mensen op Tervant kwam. Brrr ... uiterst onaangenaam. De overheid "klaagt" dan wel dat Vlamingen "klagers" zijn, maar ze maken het er naar. Wie kan in zo'n stank prettig leven?