21 juli 2009

goed gezegd Albert

Als het goed is, moet het ook gezegd worden. Tijdens zijn toespraak voor de nationale feestdag kwam de koning der Belgen verrassend raak uit de hoek. Zo hebben we het graag: niet zeveren maar to the point!

Enkele passages waarin ik me volledig kan vinden:

"De crisis is grotendeels toe te schrijven aan het gebrek aan ethiek. In de financiële sector zijn talrijke verantwoordelijken onder druk van de markten bezweken om op korte termijn almaar grotere winstmarges te verwezenlijken, meestal onrealistisch, en zonder verband met de reële economie...

Die collectieve en individuele gedragen, samen met onvoldoende controle over de financiële tussenpersonen, hebben een wereldwijde financiële crisis veroorzaakt waarvan de impact op de reële economie verstrekkend is. Miljoenen banen in de wereld worden vernietigd, en de crisis heeft in ontwikkelingslanden tot bovenmatige gevolgen geleid die de meest kwetsbare bevolkingsgroepen treffen. Pleiten voor de ontwikkeling van een ethiek op economisch en financieel vlak lijkt me dan ook zeer belangrijk...

De nood aan normen slaat ook op het geheel van de bezoldiging van managers. Laten we ons eraan herinneren dat het financiewezen de economie moet dienen, en deze de mens. Het is van belang tot die grondbeginselen terug te keren...

Benevens de financiële sector, kunnen wij ons ook nog vragen stellen over het toenemende materialisme in onze samenlevingen, en of we niet veel meer belang moeten hechten aan familiale waarden, aan solidariteit, aan gemoedelijkheid en aan respect voor de andere...

De wereld bereidt zich geleidelijk voor om de economie te doen heropleven, om de ontwikkeling te bevorderen van technologieën die het milieu niet belasten en om energie te besparen. Het is dan ook nodig in onze Gemeenschappen en Gewesten een bijzondere inspanning te leveren om dat kwaliteitsonderwijs en die aangepaste beroepsvorming waarover ik het zojuist had te behartigen."

Er lopen wereldvreemdere koningen rond op aarde. En ook presidenten. Albert den tweede is de slechtste nog niet, dat is zeker. Maar toch: koningschappen zijn niet meer van deze tijd. Maar als ze dan toch het woord nemen, laat ze dan iets zinnigs zeggen. Albert volbracht zijn taak met onderscheiding.

3 opmerkingen:

Cursief Huigje zei

Inderdaad hij heeft veel zinnige dingen gezegd. (weliswaar voorgeschreven door de regering). Wel stelde ik me de vraag of de doorsnee-landgenoot de ambtelijke, moeilijke taal van de koning begrepen heeft. Moet een koning zijn volk niet toespreken in een 'taal' die iedereen snapt?

[muggenbeet] zei

Dan gaat men allicht zeggen dat Albert ook maar een 'boerke' is.

Guy zei

Niet dat de koning in deze materie geen gelijk heeft, maar ik vind het nogal wrang dat deze commentaar komt uit de mond van iemand wiens hele familie in leven wordt gehouden met belastingsgeld.
Dat hij hierna een tweede jacht heeft besteld doet ook geen goed