9 september 2007

joomla

De website van mijn werk is vernieuwd. Er werd gekozen voor een aantrekkelijk Joomlasjabloon. Maar nu moet het boeltje nog aangekleed worden en je hoort me al afkomen. Er is me gevraagd of ik niet geïnteresseerd was om ook een steentje bij te dragen. Natuurlijk wil ik dit wel doen. Zelfs buiten mijn uren.

Na "hard onderhandelen" is vrijdag volgende beslissing genomen: ik zal regelmatig een tekstje plegen en dit aan een schamele 15 eurocent per letter. Rijk zal ik er niet van worden want mijn gage wordt meteen doorgestort naar een nog op te richten Fonds dat de voorlopige werknaam "Bokrijk" draagt. Dit fonds heeft als doel "de bevordering van de verwijdering en de vervanging van gedateerde pc's bij het ondersteunend personeel met het oog op een optimaal leef- en werkklimaat op de werkvloer".

Deal!

Geen opmerkingen: