8 juli 2006

Bomspotters

Op tien verschillende plaatsen in het land zijn er bomspottingacties gehouden tegen kernwapens. Vanmorgen waren er al actievoerders aan het Amerikaanse defensiebedrijf Lockheed Martin in Brussel en ook aan een satellietbasis in Gooik.

Daarna kwamen de bomspotters samen aan het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Ook aan de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie werd er geprotesteerd. Ook aan de luchtmachtbasis van Kleine Brogel in Limburg voerde een dertigtal vredesmilitanten actie tegen de aanwezigheid van kernwapens. Ze sloten de basis symbolisch met een spandoek. Later hielden actievoerders een zogenoemde 'burgerinspectie' en probeerden ze over de draad te kruipen.

Vandaag precies tien jaar geleden verklaarde het Internationaal Gerechtshof in Den Haag dat alle kernwapens in strijd zijn met het internationale recht."

Op welke rechtsregels baseerde het Internationaal hof z'n uitspraak?

Het Internationaal Gerechtshof wees 3 regels aan die van toepassing zijn op kernwapens en verduidelijkte de interpretatie ervan:

Ten eerste moet een onderscheid gemaakt worden tussen burgers en militairen en zijn wapens waarmee dit niet kan illegaal.

Ten tweede mag geen onnodig lijden toegebracht worden. Dit betekent dat enkel geweld mag gebruikt worden om iemand buiten gevecht te stellen en niet om extra lijden toe te brengen. Wapens die dergelijk extra lijden toebrengen, bijvoorbeeld door iemands dood onvermijdelijk te maken ook al is deze buiten gevecht gesteld, zijn verboden.

Ten derde moet het neutraliteitsrecht gerespecteerd blijven. Dit betekent dat geen derde, neutrale landen mogen getroffen worden door het oorlogsgeweld. Met kernwapens is het onmogelijk deze regels te respecteren.

Geen opmerkingen: