15 januari 2006

éénrichtingsverkeer

"Zowat de helft van alle gezinnen die van de vrijmaking van de energiemarkt gebruikgemaakt hebben om van energieleverancier te veranderen, hebben hierdoor problemen ondervonden" meldt de VREG in een persmededeling.

Ik weet maar al te goed waarover de VREG het heeft. Tweemaal zijn wij ten huize Muggenbeet van leverancier veranderd en tweemaal kregen we een pak ellende op ons dak: afrekeningen die niet kloppen, facturen waarover talrijke malen moet worden getelefoneerd met een 'callcentrum', te hoge voorschotten en kredietnota's die niet worden uitbetaald. Een vrije markt vol zeerovers!

Bij Luminus' eindafrekening heb ik nog een smak geld kunnen 'afonderhandelen' maar toch heb ik uiteindelijk -uit pure ellende- nog zo'n 25 euro teveel betaald omdat een zogenaamd "automatisch door de computer gegenereerd factuur" ons psychisch bleef martelen.

Bij Essent hebben we sinds 1.9.2005 een kredietnota liggen van om en bij de 200 euro. Dit bedrag zou gestort worden op ons rekeningnummer (dat ze blijkbaar ineens niet meer in hun bezit hadden en moest doorgebeld worden wat ondertussen al wel tweemaal geschiedde) maar momenteel blijft deze nota nog steeds de interesten voor Essent aandikken.

De geldstroom van de klanten naar de energiereuzen wordt naar mijn ervaring veel beter in de gaten gehouden (herinneringen, aanmaningen, dreigbrieven,...) dan andersom. Tegen dit éénrichtingsverkeer zou toch eens dringend moeten worden opgetreden. Fatsoen en eerlijkheid moeten van beide kanten komen.

Er zou naar verluidt een ombudsdienst opgericht worden...

1 opmerking:

Vince zei

Vorig jaar ben ik overgestapt van Electrabel naar Nuon. Had ik het geweten, !!! Kort na de overschakeling zijn we verhuist.Daarna starte de problemen : Creditnota's - afrekeningen - aangetekend schrijven zonder reaktie - onbereikbare helpdesk - geen reaktie op emails. En als het dan toch lukte om iemand aan de lijn te krijgen, het vriendelijke aanwoord dat alles in orde zou komen. Met altijd hetzelfde resultaat : GEEN VERANDERING !!!
Straks krijg ik waarschijnlijk de eerste afrekening, hou mij hart reeds vast.

Facturen sturen geen probleem. Betaling twee dagen te laat = extra adm kosten
Zolang het een richting uitgaat, geen probleem.
Het ergste is dat ze bijna nooit bereikbaar zijn, en je nergens naar toe kunt.